دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی ، دانلود جزوه ، ریاضیات کاربردی و عددی( )2 ، رشته مهندسی شیمی ، دانلود ، جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارا


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نمایش اعداد علمی
هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10
n
́ = A a نمایش داد که 0 1 < £ a و n یک عدد صحیح می باشد.
برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت
2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2
عدد به جز صفرهای سمت چپ.
مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید.
5رقم با معنا 2،7135
6 رقم با معنا 35،4710
3 رقم با معنا 0،00270
تقریب
با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم
اعشار تقریب زد.
روش قطع کردن
در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد

خطای مطلق حدی

1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به

e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور

مجموعه تست:
=++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2
آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟

قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با.....
0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(
-6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با....
1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(
-7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b
و bباشـند. اگـر ˆ
ˆ ی bb -
کوچک ول xx - ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت.....
1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است
2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است
3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است
4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است
1 - اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟
هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1
2 - هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق
خطای نسبی (δ(a - b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟
06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1
3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر
ضرب و تقسیم خطای مطلق ((e(ab
a
b
)e بترتیب کدام است ؟
01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1
4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02
b
a
حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e( =
مقدار b کدام است ؟
4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.33mb

تعداد صفحه:236

قیمت55000ریال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مفهوم اعسار چیست:پاورپوینت مفهوم اعسار چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم اعسار چیست,پاورپوینت رایگان مفهوم اعسار چیست,پاورپوینت تعریف اعسار چیست,پاورپوینت آشنایی با اعسار,پاورپوینت معسر کیست,دانلود مفهوم اعسار چیست,مفهوم اعسار چیست,پروژه مفهوم اعسار چیست,تحقیق مفهوم اعسار چیست,دانلود پاورپوینت تعریف اعسار چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با اعسار,دانلود پاورپوینت معسر کیست,

پاورپوینت رای وحدت رویه چیست:پاورپوینت رای وحدت رویه چیست,دانلود پاورپوینت رای وحدت رویه چیست,پاورپوینت رایگان رای وحدت رویه چیست,پاورپوینت تعریف رای وحدت رویه,پاورپوینت مفهوم رای وحدت رویه,پاورپوینت آشنایی با رای وحدت رویه,دانلود رای وحدت رویه چیست,رای وحدت رویه چیست,پروژه رای وحدت رویه چیست,تحقیق رای وحدت رویه چیست,دانلود پاورپوینت تعریف رای وحدت رویه,دانلود پاورپوینت آشنایی با رای وحدت رویه,

پاورپوینت تولید مثل گیاهان:پاورپونت تولید مثل گیاهان,پاورپونت,دانلود پاورپوینت,تولید مثل,تولید مثل گیاهان,دانلود پاورپونت تولید مثل گیاهان

مجموعه بیش از هزار فایل اتوکد دیتیل ساختمانی:دانلود انواع دیتیل, دانلود بیش از 1000 فایل اتوکد دیتیل,دانلود دیتیل های ساختمانی dwg, دانلود دیتیل های مهم-Details, دانلود دیتیلهای ساختمانی,دتایل در اتوکد,دتایل در و پنجره, دتایلهای اجرای, دیتیل در معماری,فایل اتوکد دیتیل, فروشگاه معماری, پروژه معماری,دانلود پروژه دانشجویی,دانلود پروژه آماده معماری,دانلود فایل اتوکد ,دانلود پروژه آماده,دانلود رایگان پروژه,نایاب ترین پروژه های دانشجویی,دانلود پروژه های دانشجویی,اتوکد,

پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی _ 36 اسلاید:پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی,دانلود پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی,پاورپوینت طراحی فنی,پاورپوینت طراحی مکانهای آموزشی,پاورپوینت مکانهای آموزشی,دانلود پاورپوینت طراحی مکانهای آموزشی,مکانهای آموزشی,طراحی فنی,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي, مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,خانواده و ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي, مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,خانواده , ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي

مبانی و پیشینه نظری انگیزه کاری:انگیزه کاری,مبانی و پیشینه نظری انگیزه کاری,مبانی نظری انگیزه کاری,پیشینه نظری انگیزه کاری

پاورپوینت معماری آکوستیک:معماری آکوستیک,پاورپوینت معماری آکوستیک,معماری آکوستیک,تاریخ آکوستیک معماری,پاورپوینت تاریخ آکوستیک معماری,تاریخ آکوستیک معماری,دوره کلاسیک ,پاورپوینت دوره کلاسیک ,دوره کلاسیک ,دوره گوتیک ,پاورپوینت دوره گوتیک ,دوره گوتیک ,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معمار

ترجمه مقاله Modelling of child psychology tests based game learning مدلسازی آزمون روانشناسی کودک مبتنی بر یادگیری بازی:مقاله Modelling of child psychology tests based game learning,ترجمه مقاله Modelling of child psychology tests based game learning,دانلود ترجمه مقاله مدلسازی آزمون روانشناسی کودک مبتنی بر یادگیری بازی,مدلسازی آزمون روانشناسی کودک مبتنی بر یادگیری بازی,آزمون روانشناسی کودک مبتنی بر یادگیری بازی,روانشناسی کودک مبتنی بر یادگیری بازی,روانشناسی یا

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر:پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر,پرسشنامه ,تعهد سازمانی, آلن و مایر