دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه فیزیو لوژی انسان می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان,جزوه فیزیو لوژی انسان,فیزیو لوژی انسان,دانلود فیزیو لوژی انسان,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار,پروژه ,تحقیق ,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

هموستاز:

هموستاز اساس فیزیولوژی انسان است.

هموستاز به مجموعه فرا یندها یا فعل و انفعاالتی که در بدن رخ میدهد گفته می شود که سرانجام آن یک حالت پایدار

فیزیولوژیکی است که در این حالت پایدار اصل بر عالیترین هماهنگی عملکردی بین عملکردهای گوناگون بدن

انسان یا عملکردهای گوناگون دستگاههای اندامی بدن انسان است.

نکته بسیار مهم: هموستاز وضعیتی است ناپایدار .

هموستاز شرایطی است ناپایدار بدین معنی که هموستاز فیزیولوژیک دست کم تحت تأثیر دو دسته عامل است:

external factors بیرونی عوامل -1

internal factors درونی عوامل -2

نکته مهم : عوامل بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند.

مثال :هوای بیرون سرد می شود)external (گرما در بدن تولید می شود)internal (برعکس گرما در بدن تولید

میشود )internal ( دما به بیرون فرستاده می شود یا به عبارت دیگر پذیرش گرمای درون بدن)external (.

نتیجه :هموستاز نتیجهی دادو ستدهای درونی و بیرونی است.

نتیجه مهمتر : تا زمانیکه این داد و ستد بین بیرون و درون منطقی باشد بدن هموستاز طبیعی دارد و زمانیکه این داد

و ستد از حد منطقی و طبیعی فراتر رفت هموستاز طوری بهم میریزد که:

1- زمان بازیافتش طوالنی می شود این یعنی بیماری خفیف

2- زمانی بازیافتش خیلی طوالنی می شود

3- ممکن است زمان بازیافتش هم طوالنی شود هم به مداخله جدید نیاز داشته باشد مثل فارمالوژیکال فاکتور)عامل

دارویی(

جمع بندی کلی از بحث ها :

1- عوامل برهم زننده هموستاز:بر اثر هر نوع استرسی که به بدن وارد می شود هموستاز بهم می خورد یعنی تعادل

پایدار عملکردی بین بخشهای مختلف بدن بهم می ریزد.

مثال سرما ، گرما ،هوای آلوده و ... در همه اینها ، بدن بر اثر مواجه شدن با آنها هموستازش بهم می ریزد.

2- عوامل مقابله کننده بدن :عواملی که به بدن این توانایی را می دهند سریع هموستاز را بازیافت کند.

بین این دو عامل همیشه رقابت وجود دارد.

همهی عوامل برهم زننده در یک کلمه خالصه می شوند >>تحریکات<<.آن چیزی که می آید هموستاز را بهم میزند

تحریکات است .

بطور کلی فیزیولوژی بدن انسان طوری طراحی شده که می تواند همه عوامل برهم زننده را پاسخ دهد

مثال ما گرسنه می شویم )عامل برهم زننده( گلوکز خیلی پایین می افتد ،عوامل هورمونی خیلی فعال می شود.

بیماری از نظر فیزیولوژیک : عبارتست از عدم بازیافت هموستاز، هرگاه عوامل مقابله کننده نتوانند عوامل برهم

زننده را دفع کنندبیماری غلبه پیدا میکند.

فیزیولوژی دانشی است صرفا مبتنی برآناتومی به بیان دیگر بدن بطور کلی یک استراکچری دارد ،این استراکچر در

یک دانش خاص به نام آناتومی مطالعه می شود.

بدن یک فانکشنالی دارد ، آنچه فانکشنال را بررسی میکند فیزیولوژی است .

نکته مهم : بین این دو interaction )تعامل(وجود دارد و تمایز امکان پذیر نیست.

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.06 MB

تعداد صفحه:36

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معرفی شغل تحلیلگر مالی:پاورپوینت در مورد شغل تحلیلگر مالی,پاورپوینت در رابطه با شغل تحلیلگر مالی,پاورپوینت با عنوان شغل تحلیلگر مالی,پاورپوینت با موضوع شغل تحلیلگر مالی,شغل تحلیل گر مالی در نگاه اول,حوزه های کار تحلیل گر مالی,کار تحلیل گر مالی چیست,محیط کار و ساعات فعالیت تحلیلگر مالی,مسئولیت ها و وظایف تحلیل گر مالی,شخصیت شناسی تحلیل گر مالی,پروژه,پژوهش,مقا

گزارش کارآموزی رشته الکترونیک در شرکت آسانسور سازی:گزارش کارآموزی,آسانسور سازی

دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی):دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی با عنوان هدایت و انگیزش هدایت و رهبری سازمانی,دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی),رهبری,رابطه قدرت و نفوذ رهبری,نظریه های هدایت و رهبری,انگیزش کارکنان,نظریه سلسله مراتب نیازها,نظریه دوجنبه ای انسان,نظریه دوعاملی انگیزش ,نظری

پروژه کارآفرینی عروسک سازی:پروژه کارافرینی عروسک سازی,طرح توجیهی عروسک سازی,کارآفرینی عروسک سازی,دانلود پروژه عروسک سازی,دانلود کارآفرینی عروسک سازی,طرح توجیه فنی عروسک سازی,توجیه اقتصادی عروسک سازی

پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی:دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری,معماری,پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی,دانلود پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی,معماری در خانه‌های ایرانی,خانه‌های ایرانی

پاورپوینت بتن، آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار:پاورپوینت بتن،آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار,تعریفی از بتن وتوسعه پایدار,بتن وآلایندگی محیط زیست,مزایای استفاده از بتن ,منافع زیست محیطی بتن ,بازیافت بتن ,بازیافت بتن با رعدو برق ,بازیافت بتن با استفاده از ربات ,خواص مطلوب مهندسی بتن,

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه:دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه,مدیریت و کنترل پروژه,ویژگیهای پروژه,پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه,پاورپوینت کنترل پروژه,GERT,CPM,PERT,پاورپوینت مدیریت,کنترل پروژه,مدیریت پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد:مبانی نظری و پیشینه تحقیق وابستگی به مواد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,وابستگی به مواد,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری وابستگی به مواد,پیشینه تحقیق وابستگی به مواد

بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن:رمان بوف کور, نظریه ی ساختارگرایی تکوینی ,لوسین گلدمن,ساختارگرایی تكوینی ,جهان نگری, درون مایه ,متن ,درون گرایی,,پروژه ,مقاله ,تحقیق,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پروژه کارآفرینی پرورش قارچ:پروژه کارافرینی پرورش قارچ ,طرح توجیهی پرورش قارچ ,کارآفرینی پرورش قارچ ,دانلود پروژه پرورش قارچ ,دانلود کارآفرینی پرورش قارچ ,طرح توجیه فنی پرورش قارچ ,توجیه اقتصادی پرورش قارچ