دریافت: بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می باشد.
کلمات کلیدی:خواص گاز مایع ,موتورهای درون سوز,بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز,خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانكه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. ولی نظر به سوخت ویژه‌ای كه در این موتورها بكار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب مورد بحث در این مجموعه صرفا یك بررسی مقدماتی جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه كارآنها می‌باشد .

كه در ادامه این بحث به بررسی كامل انواع سوخت ‌های گازی مورد استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه كار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم كه همچنین به بررسی انواع آلاینده‌های موجود در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز كردن موتورهای بنزینی از نظر عملكرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملكرد می‌پردازیم كه به صورت یك سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست آمده از یك سری منابع ، آورده شده و در كل به نتیجه گاز سوز كردن موتور می‌پردازیم و در پایان یادآور می‌شویم كه در صورت گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها كاركرد آنها تفاوت چشم گیری نكرده و قدرت و كشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت كار با بنزین ( كه معمولا ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید كه به هیچ وجه محسوس نمی‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه ............................................................................................................................................................................. 1

چكیده ............................................................................................................................................................................ 2

فهرست اختصارات بكاربرده شده و علائم ................................................................................................................... 3

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت ................................................................................................................. 5

1-2- احتراق سوخت هیدروكربنه................................................................................................................................ 5

1-3- انواع سوخت موتورهای درون سوز ................................................................................................................. 6

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت........................................................................................................................... 6

1-5 - سوخت گاز مایع و استفاده از آن در موتور.................................................................................................... 8

1-6- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی........................................................................... 10

1-6-1- تعریف (LNG)...................................................................................................................................... 10

1-6-2- تركیبات ................................................................................................................................................. 10

1-6-3- چگونگی ذخیره آن................................................................................................................................. 11

1-6-4- چگونگی سرد نگه داشتن آن................................................................................................................ 11

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه................................................... 11

1-7- تعریف ( CNG )................................................................................................................................................. 12

1-8- تعریفLPG ........................................................................................................................................................ 12

1-9- مزیت استفاده از LNG بجای CNG به عنوان سوخت.................................................................................. 13

1-10- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها................................................................................. 15

فصل دوم : موتورهای گاز مایع سوز

2-1- چگونگی كار ...................................................................................................................................................... 17

2-1-1- سیستم‌های نسل اول............................................................................................................................ 18

2-1-2- سیستم تبدیل نسل دوم....................................................................................................................... 18

2-1-3- سیستم ‌های تبدیل نسل سوم.............................................................................................................. 19

2-2- موتورهای مخصوص سوخت گازی................................................................................................................... 22

2-2-1- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می‌شوند........................................ 21

2-2-2- امتیازات سیستم استوگیومتری............................................................................................................ 21

2-2-3- معایب سیستم استوگیومتری............................................................................................................... 22

2-2-4- محاسن سیستم كم مصرف................................................................................................................... 22

2-2-5- معایب سیستم كم مصرف..................................................................................................................... 22

2-3- سیستم سوخت رسانی..................................................................................................................................... 23

2-3-1- سیستم سوخت رسان نسل اول........................................................................................................... 24

2-3-2- سیستم رسان نسل دوم........................................................................................................................ 25

2-3-3- سیستم سوخت رسانی نسل سوم......................................................................................................... 26

فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و ویژگی آنها و عوامل موثر در كاركرد این موتورها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 29

3-1- صنعت تبدیل..................................................................................................................................................... 30

3-2- سیكل موتورهای دیزلی و otto........................................................................................................................ 30

3-2-1- سیكل otto ........................................................................................................................................... 30

3-2-2- سیكل دیزل............................................................................................................................................ 30

3-3- بازده حرارتی موتور.......................................................................................................................................... 30

3-4- نسبت هوا به سوخت........................................................................................................................................ 30

3-5- آنالیز و عملكرد موتور ...................................................................................................................................... 30

- آنالیز گاز.............................................................................................................................................................. 30

3-5-1-تاثیرات روی بازده موتور......................................................................................................................... 30

3-5-2-تاثیرات روی خروجی............................................................................................................................. 30

3-5-3-تاثیرات روی قابلیت اشتغال ................................................................................................................. 30

3-6- ویژگی سوخت................................................................................................................................................... 30

3-7- ویژگی ‌های احتراق ......................................................................................................................................... 30

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم.............................................................................................................. 30

3-7-2- ضریب Wobbe..................................................................................................................................... 38

فصل چهارم : آلودگی خودروها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 30

4-1- آلاینده‌های موتورها........................................................................................................................................... 30

4-2- راههای آلودگی.................................................................................................................................................. 30

4-3- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی كم CARB....................................................................................................... 30

4-4- آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی............................................................................................................. 30

4-5- عامل میزان آلایندگی موتورهای گازسوز....................................................................................................... 49

4-5-1- سیستم احتراق ..................................................................................................................................... 49

4-5-2- فن آوری استفاده از كاتالیزور............................................................................................................... 50

4-6- سیستم‌های عیب یاب قابل نصب بر روی خودرو( OBD)......................................................................... 54

4-7- آلاینده‌های كنترل شده................................................................................................................................... 30

4-7-1- نوع اول از خودروها............................................................................................................................... 30

4-7-2- نوع دوم از خودروها............................................................................................................................... 55

4-7-3- خودروهای نوع سوم.............................................................................................................................. 57

4-8- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور........................................................................................... 58

4-9- استاندارد آلودگی............................................................................................................................................... 60

4-9-1- استاندارد‌هایی كه در آمریكا به اجرا در آمده‌اند................................................................................ 60

4-9-2- قوانین مربوط به آلاینده‌ها در اروپا...................................................................................................... 62

فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز كردن یك سری موتور‌های خاص از نظر عملكرد موتور و آلایندگی آن و مقایسه با حالت بنزین سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سیلندر تزریق مستقیم ......................................................................................................... 63

5-1-1- آلودگی.................................................................................................................................................... 63

5-1-2- تست عملكرد موتور............................................................................................................................... 65

5-2- نمونه ماشینg523 ........................................................................................................................................... 66

5-2-1- تست آلودگی ......................................................................................................................................... 67

5-2-2- تست عملكرد موتور............................................................................................................................... 68

5-3- هوندا سیویك 6/1............................................................................................................................................. 70

5-4- موتور سیكلت..................................................................................................................................................... 76

5-4-1- تست آلودگی.......................................................................................................................................... 77

5-4-2- تست عملكرد موتور............................................................................................................................... 80

5-5- بررسی عملكرد و كیفیت كیت‌های گازسوز تولیدی در كشور....................................................................... 80

5-5-1- موتور پیكان 1600................................................................................................................................. 82

5-5-2- موتور پژو 405....................................................................................................................................... 83

نتایج حاصله................................................................................................................................................................. 84

فصل ششم : بررسی كلی معایب و مزایای گازسوز كردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری

6-1- مزایا و معایب گازسوز كردن............................................................................................................................. 86

مراجع ................................................................................................................................................................... 91

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تکنولوژی بسته بندی اسپتیک:تکنولوژی بسته بندی اسپتیک,بسته بندی اسپتیک,پاورپوینت بسته بندی اسپتیک,پاورپوینت اسپتیک,اسپتیک,تحقیق درمورد بسته بندی اسپتیک,دانلود مقاله تکنولوژی بسته بندی اسپتیک,دانلود پاورپوینت تکنولوژی بسته بندی اسپتیک,انقلابی در فن آوری بسته بندی مواد غذایی,مزایای تكنولوژی بسته بندی ضد عفونی شده,عوامل استریلیزاسیون,ترکیب کارتن های ضد عفونی شده تترا

مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس:ماهیت نمایندگی مجلس,مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس

فایل کامل نقشه های اتوکد جزیره قشم:پروژه دانشجویی,پروژه آماده اتوکد,پروژه جزیره قشم,پروژه معماری,پروژه معماری,دانلود پروژه دانشجویی,تحقیق معماری,فایل معماری,مقاله دانشجویی,دانلود پروژه

مبانی نظری درمان شناختی رفتاری:مبانی نظری درمان شناختیرفتاری(فصل دوم تحقیق)

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد:سطح سواد ,والدین , پیشرفت تحصیلی ,دانش آموزان,پروژه,پایان نامه,مقاله,تحقیق,میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پروژه میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,مقاله میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,تحقیق میزان

پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس:پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,دانلود پاورپوینت مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,پاورپوینت رایگان مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,دانلود پاورپوینت رایگان مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,دانلود مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,تحقیق مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس,دانلود تحقیق مدل فرآیند رهبری دانهام و پیرس

پاورپوینت بررسی معبد پارتنون:دانلود پاورپوینت بررسی معبد پارتنون,پاورپوینت بررسی معبد پارتنون,بررسی معبد پارتنون,معبد پارتنون,پاورپوینت معبد پارتنون,پارتنون,تحقیق درمورد معبد پارتنون,نقشه پارتنون,زمان ساخت پارتنون,معمار یا سازندگان پارتنون,موقعیت معبد پارتنون,پلان و نمای پارتنون,تاریخچه پارتنون,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود

پاورپوینت عملیات خاکی:عملیات خاکی,پاورپوینت عملیات خاکی,دانلود پاورپوینت عملیات خاکی,خاکبرداری و خاکریزی,پاورپوینت خاکبرداری و خاکریزی,دانلود پاورپوینت خاکبرداری و خاکریزی,اجرای عملیات خاکریزی,پاورپوینت اجرای عملیات خاکریزی,دانلود پاورپوینت اجرای عملیات خاکریزی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پا

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود:مدلسازی , شبیه سازی, سوئیچ MPLS,نرم افزارهای موجود,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

دانلود پاورپوینت مدیریت تکنولوژی:دانلود پاورپوینت مدیریت تکنولوژی ,تکنولوژی چیست,مدیریت تکنولوژی ,خلق ثروت چیست؟,عوامل مؤثر بر خلق ثروت,اصول مدیریت تکنولوژی ,مدیریت تکنولوژی و استراتژی,مقصود از استراتژی چیست,تعریف مدیریت تکنولوژی از نظر استراتژی,طراحی استراتژی تکنولوژی,استراتژی در حال تغییر نورث وست,تغییر استراتژی,نتایج استراتژی جدید,مدیریت تکنولوژی و تکنولوژی اطلاعا