دریافت: بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می باشد.
کلمات کلیدی:خواص گاز مایع ,موتورهای درون سوز,بررسی خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز,خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می‌باشد. و چنانكه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. ولی نظر به سوخت ویژه‌ای كه در این موتورها بكار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب مورد بحث در این مجموعه صرفا یك بررسی مقدماتی جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه كارآنها می‌باشد .

كه در ادامه این بحث به بررسی كامل انواع سوخت ‌های گازی مورد استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه كار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم كه همچنین به بررسی انواع آلاینده‌های موجود در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز كردن موتورهای بنزینی از نظر عملكرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملكرد می‌پردازیم كه به صورت یك سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست آمده از یك سری منابع ، آورده شده و در كل به نتیجه گاز سوز كردن موتور می‌پردازیم و در پایان یادآور می‌شویم كه در صورت گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها كاركرد آنها تفاوت چشم گیری نكرده و قدرت و كشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت كار با بنزین ( كه معمولا ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید كه به هیچ وجه محسوس نمی‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه ............................................................................................................................................................................. 1

چكیده ............................................................................................................................................................................ 2

فهرست اختصارات بكاربرده شده و علائم ................................................................................................................... 3

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت ................................................................................................................. 5

1-2- احتراق سوخت هیدروكربنه................................................................................................................................ 5

1-3- انواع سوخت موتورهای درون سوز ................................................................................................................. 6

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت........................................................................................................................... 6

1-5 - سوخت گاز مایع و استفاده از آن در موتور.................................................................................................... 8

1-6- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی........................................................................... 10

1-6-1- تعریف (LNG)...................................................................................................................................... 10

1-6-2- تركیبات ................................................................................................................................................. 10

1-6-3- چگونگی ذخیره آن................................................................................................................................. 11

1-6-4- چگونگی سرد نگه داشتن آن................................................................................................................ 11

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه................................................... 11

1-7- تعریف ( CNG )................................................................................................................................................. 12

1-8- تعریفLPG ........................................................................................................................................................ 12

1-9- مزیت استفاده از LNG بجای CNG به عنوان سوخت.................................................................................. 13

1-10- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها................................................................................. 15

فصل دوم : موتورهای گاز مایع سوز

2-1- چگونگی كار ...................................................................................................................................................... 17

2-1-1- سیستم‌های نسل اول............................................................................................................................ 18

2-1-2- سیستم تبدیل نسل دوم....................................................................................................................... 18

2-1-3- سیستم ‌های تبدیل نسل سوم.............................................................................................................. 19

2-2- موتورهای مخصوص سوخت گازی................................................................................................................... 22

2-2-1- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می‌شوند........................................ 21

2-2-2- امتیازات سیستم استوگیومتری............................................................................................................ 21

2-2-3- معایب سیستم استوگیومتری............................................................................................................... 22

2-2-4- محاسن سیستم كم مصرف................................................................................................................... 22

2-2-5- معایب سیستم كم مصرف..................................................................................................................... 22

2-3- سیستم سوخت رسانی..................................................................................................................................... 23

2-3-1- سیستم سوخت رسان نسل اول........................................................................................................... 24

2-3-2- سیستم رسان نسل دوم........................................................................................................................ 25

2-3-3- سیستم سوخت رسانی نسل سوم......................................................................................................... 26

فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و ویژگی آنها و عوامل موثر در كاركرد این موتورها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 29

3-1- صنعت تبدیل..................................................................................................................................................... 30

3-2- سیكل موتورهای دیزلی و otto........................................................................................................................ 30

3-2-1- سیكل otto ........................................................................................................................................... 30

3-2-2- سیكل دیزل............................................................................................................................................ 30

3-3- بازده حرارتی موتور.......................................................................................................................................... 30

3-4- نسبت هوا به سوخت........................................................................................................................................ 30

3-5- آنالیز و عملكرد موتور ...................................................................................................................................... 30

- آنالیز گاز.............................................................................................................................................................. 30

3-5-1-تاثیرات روی بازده موتور......................................................................................................................... 30

3-5-2-تاثیرات روی خروجی............................................................................................................................. 30

3-5-3-تاثیرات روی قابلیت اشتغال ................................................................................................................. 30

3-6- ویژگی سوخت................................................................................................................................................... 30

3-7- ویژگی ‌های احتراق ......................................................................................................................................... 30

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم.............................................................................................................. 30

3-7-2- ضریب Wobbe..................................................................................................................................... 38

فصل چهارم : آلودگی خودروها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 30

4-1- آلاینده‌های موتورها........................................................................................................................................... 30

4-2- راههای آلودگی.................................................................................................................................................. 30

4-3- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی كم CARB....................................................................................................... 30

4-4- آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی............................................................................................................. 30

4-5- عامل میزان آلایندگی موتورهای گازسوز....................................................................................................... 49

4-5-1- سیستم احتراق ..................................................................................................................................... 49

4-5-2- فن آوری استفاده از كاتالیزور............................................................................................................... 50

4-6- سیستم‌های عیب یاب قابل نصب بر روی خودرو( OBD)......................................................................... 54

4-7- آلاینده‌های كنترل شده................................................................................................................................... 30

4-7-1- نوع اول از خودروها............................................................................................................................... 30

4-7-2- نوع دوم از خودروها............................................................................................................................... 55

4-7-3- خودروهای نوع سوم.............................................................................................................................. 57

4-8- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور........................................................................................... 58

4-9- استاندارد آلودگی............................................................................................................................................... 60

4-9-1- استاندارد‌هایی كه در آمریكا به اجرا در آمده‌اند................................................................................ 60

4-9-2- قوانین مربوط به آلاینده‌ها در اروپا...................................................................................................... 62

فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز كردن یك سری موتور‌های خاص از نظر عملكرد موتور و آلایندگی آن و مقایسه با حالت بنزین سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سیلندر تزریق مستقیم ......................................................................................................... 63

5-1-1- آلودگی.................................................................................................................................................... 63

5-1-2- تست عملكرد موتور............................................................................................................................... 65

5-2- نمونه ماشینg523 ........................................................................................................................................... 66

5-2-1- تست آلودگی ......................................................................................................................................... 67

5-2-2- تست عملكرد موتور............................................................................................................................... 68

5-3- هوندا سیویك 6/1............................................................................................................................................. 70

5-4- موتور سیكلت..................................................................................................................................................... 76

5-4-1- تست آلودگی.......................................................................................................................................... 77

5-4-2- تست عملكرد موتور............................................................................................................................... 80

5-5- بررسی عملكرد و كیفیت كیت‌های گازسوز تولیدی در كشور....................................................................... 80

5-5-1- موتور پیكان 1600................................................................................................................................. 82

5-5-2- موتور پژو 405....................................................................................................................................... 83

نتایج حاصله................................................................................................................................................................. 84

فصل ششم : بررسی كلی معایب و مزایای گازسوز كردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری

6-1- مزایا و معایب گازسوز كردن............................................................................................................................. 86

مراجع ................................................................................................................................................................... 91

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری وفاداری مشتری:دانلود مبانی نظری وفاداری مشتری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت بررسی جوشکاری بدون قوس الکتریکی:جوشکاری بدون قوس الکتریکی , قوس الکتریکی ,پاورپوینت جوشکاری بدون قوس الکتریکی ,بررسی جوشکاری بدون قوس الکتریکی ,تحقیق جوشکاری ,مقاله قوس الکتریکی , الکتریکی ,جوشکاری بدون قوس ,جوشکاری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت سازماندهی وقت در TA:پاورپوینت سازماندهی وقت در TA,دانلود پاورپوینت سازماندهی وقت در TA,دانلود سازماندهی وقت در TA,سازماندهی وقت در TA,تحقیق سازماندهی وقت در TA,دانلود تحقیق سازماندهی وقت در TA,پروژه سازماندهی وقت در TA,دانلود پروژه سازماندهی وقت در TA,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پیشینه پژوهش تغذیه و ترکیب بدن معلولین:پیشینه پژوهش تغذیه و ترکیب بدن معلولین,پیشینه تغذیه و ترکیب بدن معلولین, پژوهش تغذیه و ترکیب بدن معلولین,پیشینه پژوهش, تغذیه و ترکیب بدن معلولین

مبانی نظری وضعیت حق بر سلامتی در سایه تحریم:مبانی نظری اجرای تحریم ها بر جنبه های مختلف حق بر سلامتی,مبانی نظری اجرای تحریم ها ,مبانی نظری جنبه های مختلف حق بر سلامتی,مبانی نظری اجرای تحریم ها بر جنبه های مختلف حق بر سلامتی

پاورپوینت اهمیت كارآفرینی:كارآفرینی,اهمیت كارآفرینی,پاورپوینت اهمیت كارآفرینی,تحقیق درمورد كارآفرینی,دانلود مقاله اهمیت كارآفرینی,تعریف كارآفرینی,مفهوم كارآفرینی,تعاریف و مفهوم كارآفرینی,دانلود پاورپوینت اهمیت كارآفرینی

پاورپوینت پله فرار چیست؟:پله فرار چیست, پاورپوینت پله فرار چیست,دانلود پاورپوینت پله فرار چیست, پله فرار ,پاورپوینت پله فرار , پله فرار ,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت ساختمان,دانلود پاورپوینت سازه,دانل

دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن:دولت,دولت چیست,تاریخچه دولت,پیدایش دولت,دولت دهم,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن,پژوهش دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن,تحقیق دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن,پروژه دولت و تاریخچه دولت و تشکیل آن

پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات:دانلود پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات,تحقیق بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات,مقاله بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات,پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات,مبانی و مدیریت ,فناوری اطلاعات

آبستره:هنر آبستره ,پیشینه هنر آبستره ,هنر آبستره در جهان امروز ,تولد هنر آبستره,چگونه از دیدن یک اثر آبستره لذت ببریم,هنر آبستره,اكسپرسیونیسم آبستره,پروژه,پژوهش,مقاله ,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود تحقیق