دریافت: روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک می باشد.
کلمات کلیدی:روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک,تحقیق روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک,انواع روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک,طرح روش جذب مشتری در تجارت الکترونیک, جذب مشتری در تجارت الکترونیک

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الكترونیك، لازم است مروری تئوریك به مباحث مطروحه در این معقوله صورت گیرد. لذا در این فصل ابتدا مفهوم تجارت الكترونیك مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا تجارت الكترنیك را تعریف كرده و انواع، مراحل، اجزا، مدل های كسب و كاری و مزایای آن ، مورد توجه قرار می گیرد.

سپس بازاریابی الكترونیكی را تعریف كرده و ضمن بررسی اجزا و اهداف بازاریابی اینترنتی توضیحاتی راجع به عناصر آمیخته بازاریابی اینترنتی ارایه خواهد شد. در بخش بعدی از این فصل به خرید و فروش الكترونیكی اشاره شده وچگونگی خرید و فروش بهنگام محصولات، مورد توجه قرار خواهد گرفت

-1) مقدمه.....................

2-2) تجارت الكترونیك..........

2-2-1) تعریف تجارت الكترونیك..

2-2-2) انواع تجارت الكترونیكی.

2-2-3) مراحل تجارت الكترونیكی.

2-2-4) اجزاء تجارت الكترونیكی.

2-2-5) مدلهای كسب و كاری در تجارت الكترونیكی

2-2-6) مزایای تجارت الكترونیكی

2-3) بازاریابی الكترنیكی......

2-3-1) تعریف و تكامل بازاریابی الكترونیكی:

2-3-2) اجزاء بازاریابی اینترنتی

1-3-3) اهداف بازاریابی اینترنتی

2-3-4)آمیخته بازاریابی اینترنتی

2-3-4-1) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول

2-3-4-2) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر توزیع

2-3-4-3) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت

2-3-4-4) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع

2-4) خریدو فروش الكترونیكی....

2-4-1) از تجارت الكترونیكی تا خرید و فروش الكترونیكی

2-4-2) فروش بهنگام محصولات....

2-4-3) عوامل موفقیت در فروش اینترنتی

2-4-4) ایجاد یك فروشگاه مجازی.

2-4-5) سیستم خرید از طریق اینترنت

2-5) اعتماد در تجارت الكترونیك

2-5-1) ماهیت و مفهوم اعتماد...

2-5-2)دیدگاه جامع به اعتماد...

2-5-2-1) فلسفه................

2-5-2-2) روانشناسی............

2-5-2-3) مدیریت...............

2-5-2-4) بازاریابی............

2-5-3) ویژگی های اعتماد.......

2-5-4) نقش ریسك و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد

2-5-5) مشخصات اعتماد بهنگام...

2-5-6) ابعاد اعتماد...........

2-5-7) مطالعات صورت گرفته در حوزه اعتماد در تجارت الكترونیك........................

2-5-7-1) مطالعات گیفن.........

2-5-7-2) مطالعات آنگ، دوبلار و لی

2-5-7-4) مطالعات چسكین و ساپینت

2-5-7-5) مطالعات همفیل........

2-5-7-7) مدل وانگ و امورین....

2-5-7-8) مدل فرآیند محور چند بعدی ایجاد اعتماد

2-5-7-9) تحقیقات شانكر و همكاران

2-5-7-11) تحقیقات دایل و همكاران

2-5-7-12) تحقیقات هافمن و همكاران

2-5-7-13) تحقیقات تراكتینسكی و همكاران

2-5-7-14) تحقیقات سولتان و همكاران

2-5-7-15) تحقیقات یون.........

2-5-7-16) مطالعات اسمیت و همكاران

2-5-7-17)مطالعات شایندرمن.....

2-5-7-18) مطالعات پالمر و همكاران

2-5-7-19) مطالعات ماتئو و همكاران

2-5-7-20) مدل اعتماد،اعتماد رسمی و اعتماد غیز رسمی

2-5-7-21) مدل چرخه زندگی تسعه اعتماد در تجارت الكترونیك

2-5-7-22) مدل چند بعدی در تجارت الكترونیك

2-5-7-23) مدل اعتماد ادراك شده در تجارت C 2B

2-5-8) فناوری حمایت كننده از اعتماد در تجارت الكترونیك

2-5-8-1) مهر و امضای تایید....

2-5-8-2) سیستم های شهرت.......

2-5-8-3) دفاتر ارائه عنوان ...

2-5-8-4-1) منوی كلیدی امنیتی .

2-5-8-4-2) سیستم زیر ساخت عمومی

2-5-8-5) واسطه های مالی و آژانس های تضمین كننده

2 -5-8-6) سیستم های حقوق و قانونی

2-5-8-6-2) رویكرد دوگانه......

2-5-8-6-1) رویكرد دستوری یا تجویزی

2-5-8-6-3) رویكرد حداقل.......

2-6) نتیجه گیری...............

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری بردگی در حقوق بین الملل:مبانی نظری بردگی در حقوق بین الملل,مبانی نظری, بردگی در حقوق بین الملل

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی:دانلود پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی,مدیریت دولتی و نطام سیاسی,مدیریت دولتی و نظام سیاسی ,علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی,نظریه سیاست و فلسفه دولت ,فلسفه ، حکومت و جمهوریت ,نظریه مدیریت مکتبها و فرایندها,فرایند تصمیم سازی و خط مشی کذاری,حوزه های تحلیل در خط مشی گذاری عمومی

پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری:دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری,بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری,کیفیتهای موثر در فضای شهری,اصل محصوریت,کیفیتهای موثر فضای شهری,پاورپوینت کیفیتهای موثر فضای شهری,اصل مقیاس,ریتم

پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت و معماری:نقش رنگ درطبیعت و معماری,پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت و معماری,دانلود پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت و معماری,نقش رنگ درطبیعت,پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت,دانلود پاورپوینت نقش رنگ درطبیعت,نقش رنگ درمعماری,پاورپوینت نقش رنگ درمعماری,دانلود پاورپوینت نقش رنگ درمعماری,سیری در رنگ,پاورپوینت سیری در رنگ,دانلود پاورپوینت سیری در رنگ,چرخۀ رنگ,پاورپوینت

پاورپوینت معرفی شغل متخصص صنایع غذایی:پاورپوینت در مورد شغل متخصص صنایع غذایی,پاورپوینت در رابطه با شغل متخصص صنایع غذایی,پاورپوینت با عنوان شغل متخصص صنایع غذایی,پاورپوینت با موضوع شغل متخصص صنایع غذایی,معرفی شغل متخصص صنایع غذایی,وظایف متخصص صنایع غذایی,مهارت و دانش مورد نیاز متخصص صنایع غذایی,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل!@# متخصص صنایع غذایی,فرصت های شغلی و بازارکار متخصص

پروژه كارآفرینی B.P طرح كسب كار:پروژه کارافرینی BP طرح كسب كار ,طرح توجیهی BP طرح كسب كار ,کارآفرینی BP طرح كسب كار ,دانلود پروژه BP طرح كسب كار ,دانلود کارآفرینی BP طرح كسب كار ,طرح توجیه فنی BP طرح كسب كار ,توجیه اقتصادی BP طرح كسب كار

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی:دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی,اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی,جعل,سرقت ادبی,مقاله نویسی,سرقت علمی ادبی,تحقیق,پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی,پاورپوینت بررسی سرقت علمی ادبی ,مقاله

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی:پیشینه ومبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی,مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی,پیشینه نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی,پیشینه و مبانی نظری,هوش چندگانه و تفکر انتقادی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت پیشگیری از بارداری با آیودی:پیشگیری از بارداری با آیودی

پاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا و جایگاه سیما و منظر شهری:دانلودپاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا و جایگاه سیما و منظر شهری,پاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا و جایگاه سیما و منظر شهری,پاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا ,جایگاه سیما ومنظر شهری,پاورپوینت مطالعات معماری,پاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا در منطقه4,پاورپوینت منظر شهری