دانلود فایل با عنوان مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب,مبانی نظری حقوق شهروندی,مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی,مبانی نظری حقوق شهروندی در غرب


توضیحات: 43صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

چیستی و ماهیت حقوق شهروندی

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود[1]». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.

.................

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

در رابطه با حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم باید گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامی مقوله شهروندی را در ایران احیا كرد. ما قبل از انقلاب اسلامی چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی كه در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندی. لذا انقلاب اسلامی را بانی مقوله شهروندی معرفی می كنند و شهروندی كه ایشان مطرح می كنند شهروند كریمانه و متعالی است كه هم

..................

انواع شهروند

نوع شهروندی به میزان مشاركت شهروندان در عرصه شهروندی اشاره دارد، كه ممكن است شهروندان مشاركتی فعال یا منفعلانه داشته باشند. نوع شهروندی می تواند میزان فعالیت یا انفعال شهروندان را در نظام سیاسی مشخص كند. امروزه صاحب نظران و کارشناسان، شهروندی را با معیارها و سبک های متفاوتی تقسیم بندی می کنند و از انواع مختلف شهروندی سخن می گویند. آنها با توجه به معیار قلمرو و دامنه و معیار جهت گیری شهروندی، انواعی از شهروندی را ارائه می دهند.

..................

مولفه های حقوق شهروندی

هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت، اهداف و ارزش های خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارائه می دهد. صاحب نظران برای شهروندی مولفه هایی قائل هستند. آنها با توجه به نوع نگاه خود، مولفه هایی برای شهروندی مطرح می کنند. فالکس[2]، مسئولیت پذیری، بسط ارتباطات انسانی، کل نگری، احترام به اصول اخلاقی و توماس دی[3] ، مشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را از ویژگی های شهروندی می دانند. منکلر[4]، احساس تعهد، برابری، کنجکاوی و ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی، مشارکت و غیره را از ویژگی های شهروندی می داند.

...................

نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی

در این مبحث تحولات حقوق شهروندی را به سه دوره حقوق شهروندی در غرب، اسلام و ایران طبقه بندی و به اجمال به تبیین و توضیح آنها خواهیم پرداخت.

«به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی در دوران گذشته و فرو پاشی بنیان حکومتهای خود کامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات فارسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود. حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت[5]».

.................

گفتار نخست: حقوق شهروندی در غرب

در این گفتار نگارنده به بررسی حقوق شهروندی که در یونان باستان ظهور یافته و منشا اندیشه حقوق شهروندی در غرب است و تا دوره حاضر در حال تحول است؛ پرداخته و سپس نگرشی اجمالی به دوران قرون وسطی و پس از رنسانس خواهیم داشت.

بند اول: یونان و رم باستان

................

بند دوم: قرون وسطی

این دوره از سال 395 میلادی سال تجزیه روم باستان آغاز و در سال 1453 میلادی با سقوط قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح به پایان می رسد. در این دوران عملكرد كلیسا زمینه نفرت عمومی مردم را از كلیسا و

....................

بند سوم: پس از رنسانس

نقطه‌ عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو كرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه‌ انسانی در آن دوران باعث شد تا اروپائیان به فكر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه‌ حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است كه در آن این

.........................

گفتار دوم: حقوق شهروندی در اسلام

اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی در درون خود تمام قواعد و سنت های بشری را دارد؛ که می تواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان و جامعه بشری باشد. از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده است که سایر موجودات از آن محروم هستند. بر روی حق الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحق الله مقدم شمرده شده است. در روایات اسلامی آمده است

.....................

گفتارسوم: حقوق شهروندی در ایران

برخی از کارشناسان ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان می دانند و به منشور صادر شده از سوی كوروش، پادشاه هخامنشی، که بسیاری از مبانی اولیه‌ حقوق بشر و شهروندی را مورد تاكید قرار داده است استناد می کنند. کوروش در این منشور برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان دستورداده است. با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل از میلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت، درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر را دچار هراس کند. من احتیاجات بابل و همه عبادتگاههایش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم.

..............

فهرست منابع

کتب:

1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.

2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی.

.....................

1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.

1 -Faulks.

2 -Tomas Dee.

- Minkler. 3

1- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. ص4.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معماری و موسیقی:دانلود پاورپوینت معماری و موسیقی,معماری و موسیقی,پاورپوینت رابطه معماری و موسیقی,پروژه انسان,طبیعت,معماری,شعر در معماری ,معماری,موسیقی,پاورپوینت معماری و موسیقی,رابطه معماری و موسیقی

كمبود مسكن: فرصتی برای اقتصاد ایران:كمبود مسكن فرصتی برای اقتصاد ایران,مقاله كمبود مسكن فرصتی برای اقتصاد ایران,پرسشنامه كمبود مسكن فرصتی برای اقتصاد ایران,تحقیق كمبود مسكن فرصتی برای اقتصاد ایران,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان:تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,دانلود مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,خرید و دانلود مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,دانلود و خرید مقاله تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان,خرید و دانلود مقاله مدیریت,مقاله مدیریت,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله ,

پاورپوینت توماس رابرت مالتوس:پاورپوینت توماس رابرت مالتوس,دانلود پاورپوینت توماس رابرت مالتوس,پاورپوینت رایگان توماس رابرت مالتوس,پاورپوینت زندگینامه توماس رابرت مالتوس,پاورپوینت نظریه جمعيت مالتوس,پاورپوینت نظریه مالتوس درباره جمعیت,پاورپوینت مالتوس و کنترل جمعیت,دانلود توماس رابرت مالتوس,توماس رابرت مالتوس,تحقیق توماس رابرت مالتوس,پروژه توماس رابرت مالتوس,دانلود پاورپوینت زندگینامه توماس رابرت مالتوس,دانلود پاورپوینت نظریه جمعيت مالتوس,دانلود پاورپوینت نظریه مالتوس درباره جمعیت

پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین با آزمایش های برجا:دانلودپاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین با آزمایش های برجا ,پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین,آزمایش های برجا ,آزمایش نفوذپذیری لوفران,پاورپوینت آزمایش نفوذپذیری لوفران,پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین با آزمایش برجا ,پاورپوینت آزمایش فشار آبلوژان

پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن:قرآن,عقل,عقل از دیدگاه قرآن,پاورپوینت عقل,پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن,تحقیق درمورد عقل,دانلود مقاله عقل از دیدگاه قرآن,بررسی عقل از دیدگاه قرآن,دلائل سندیت عقل,دعوت به تعقل از طرف قرآن,دانلود پاورپوینت بررسی عقل از دیدگاه قرآن

ماهیان خاویاری:ماهیان خاویاری,خاویار

نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملكرد كاركنان كارخانه سهامی (عام) لبنیات پاستوریزه پاك:سیستم مدیریت منابع انسانی , ارزشیابی عملكرد كاركنان ,كارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاك,منابع انسانی,مدیریت,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 مستند سازی,اهداف مستندات حسابرسی,تعریف مستندات حسابرسی,تعریف حسابرس با تجربه,شكل، محتوا و میزان مستندات حسابرسی,مستندسازی موارد انحراف از اصول بنیادی یا روشهای اساسی,مشخص كردن تهیه كننده و بررسی كننده

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی:مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی