دانلود فایل با عنوان عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران می باشد.
کلمات کلیدی:عقد ضمان ,قانون مدنی ایران,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه,عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران,پروژه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران,تحقیق عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران,مقاله عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران,پایان نامه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان:توسعه منابع انسانی ,رضایت شغلی کارکنان,منابع انسانی,رضایت شغلی,ساختار سازمانی,شایستگی,کارکنان,توانمندسازی,ارزش ,تقویت,عوامل سازمانی,حقوق و دستمزد,شرایط کاری,عوامل فردی,مهارت,بهره وری فردی,رضایت از زندگی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغ

پاورپوینت مهندسی ترافیک:پاورپوینت مهندسی ترافیک,دانلود پاورپوینت مهندسی ترافیک,مهندسی ترافیک ,ترافیک موسوم به مثلث,مهندسی ترافیک,پاورپوینت مهندسی ترافیک,دانلود پاورپوینت مهندسی ترافیک,پاورپوینت مهندسی,مهندسی عمران,ساختمان,مهندسی ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دان

پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید:ساختن خانه,آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید,پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید,دانلود پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید,مقاله آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید,دانلود مقاله آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید ,پروژه آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید,دانلود پروژه آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید,جزوه آنچه باید در ساخ

پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت:پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت,جانشینی مدیریت,برنامه جایگزینی,برنامه ریزی جانشینی,تعریف برنامه ریزی جانشینی مدیریت و قلمرو آن,مزایا و فواید برنامه ریزی جانشینی مدیریت,فرایند رشد نظریه های جانشینی,تفاوت های بین برنامه ریزی جانشینی و جایگزینی,اصول و اهداف برنامه ریزی جانشینی مدیریت,استراتژی های برنامه ریزی جانشینی مدیریت,فرایند برنامه ریزی جانشینی مدیریت,

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی:مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی,مبانی نظری پایان نامه هوش بازاریابی,مبانی و پیشینه نظری هوش بازاریابی,فصل دوم پایان نامه هوش بازاریابی,مبانی نظری هوش بازاریابی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش هوش بازاریابی,هوش بازاریابی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال:مبانی نظری وپیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال,پیشینه تحقیق كارآفرینی و اشتغال,مبانی نظری كارآفرینی و اشتغال,مبانی نظری, وپیشینه تحقیق, كارآفرینی و اشتغال

سنگهای ساختمانی (مرمریت و گرانیت):پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای( CAPM):دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی,پاورپوینت مدلقیمت گذاری دارایی های سرمایه ای( CAPM),مدل قیمت گذاریCAPM,فرضیات مدل قیمت گذاریCAPM,منطق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای,ضریب بتا,رابطه ریسک و بازده,خط بازار در یک بازار غیر موثر(ناکارا),مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای كاهشی (DCAPM)),مدل قیمت گذاری داراییهای سر

تحقیق درباره شغل کار درمانگر:تحقیق در مورد شغل کار درمانگر,تحقیق در رابطه با شغل کار درمانگر,تحقیق با عنوان شغل کار درمانگر,تحقیق با موضوع شغل کار درمانگر,معرفی شغل کار درمانگر,وظایف کار درمانگر,مهارت و دانش مورد نیاز شغل کاردرمانی,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کاردرمانی,فرصت شغلی و بازارکار متخصص کار درمانی,میزان درآمد متخصص کار درمانی,شخصیت های مناسب شغل کاردرما

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی):دانلود مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی) ، دانلود ، مجموعه تست ، (زبان و ادبیات فارسی) ، دانلود مجموعه تست ، (زبان و ادبیات فارسی ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درامد، خرید آنلاین