خرید فایل روند ثبت اسناد در دفتر املاك

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك می باشد.
کلمات کلیدی:روند ثبت اسناد در دفتر املاك,ثبت,اسناد,املاک,دفاتر ثبت,دفتر املاک,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه


مقدمه

1-تعریف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار كردن و یا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، یادداشت كردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یك عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یك حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی كه قانون معین می‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاك

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشكیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاك و پلاك كوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاك از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاك

19-6 تحقیق از مالكین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاك قابل ثبت

24-اموالی كه قابل ثبت نیستند

25-دفع یك توهم

26-تغییر طبیعت املاك

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یك اشكال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملك مورد تحریر

36- پی كنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالكیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی كه به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالكین

41- كسانی كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك

گفتار چهارم- 1- دفتر املاك

2- دفتر نماینده املاك

گفتار پنجم: دفتر املاك توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالكیت

95-زمان صدور سند مالكیت

96-كیفیت ثبت ملك در دفتر املاك

97- ثبت انتقالات در دفتر املاك

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه

100- ثبت ملك به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاك مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالكیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاك موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالكیت جدید

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حق شفعه چیست:پاورپوینت حق شفعه چیست,دانلود پاورپوینت حق شفعه چیست,پاورپوینت رایگان حق شفعه چیست,پاورپوینت تعریف حق شفعه چیست,پاورپوینت مفهوم حق شفعه چیست,پاورپوینت آشنایی با حق شفعه,دانلود حق شفعه چیست,حق شفعه چیست,پروژه حق شفعه چیست,تحقیق حق شفعه چیست,دانلود پاورپوینت تعریف حق شفعه چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم حق شفعه چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با حق شفعه,

پاورپوینت ايمنی و حفاظت در برابر اشعه:پاورپوینت نکات ايمنی و حفاظت در برابر اشعه,ايمنی و حفاظت در برابر اشعه,طب کار و ایمنی,پاورپوینت رعايت اصول ايمني به هنگام عمليات راديوگرافي,پاورپوینت ایمنی عمليات راديوگرافي,دز,عمليات راديوگرافي,پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه,پرتو مواد راديواك

پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی:سدهای لاستیكی,سد لاستیكی,تحقیق سدهای لاستیكی,بررسی سدهای لاستیكی,مقاله لاستیكی,پاورپوینت سدهای لاستیكی,دانلود سدهای لاستیكی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری:نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری ,مجلس قانون گذاری,مقاله,تحقیق,پروژه,پایان نامه,نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری,مقاله نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری,تحقیق نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری,پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری,پایان نامه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای سنج:پاورپوینت تحلیل و بررسی روستای سنج,پاورپوینت, تحلیل و بررسی روستای سنج, تحلیل و بررسی, روستای سنج

بررسی معماری مدرسه عالی شهید مطهری:معماری اسلامی ,مرمت ,نمونه موردی

پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM):دانلود پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSP M) ,تعریف ماتریس برنامه ربزی استراتژیک کمی ,ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی (QSPM),مراحل پیاده سازی ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی) (QSPM, محدودیتهای QSPM

پاورپوینت بازی های غیررقابتی برای کودکان استثنایی:پاورپوینت بازی های غیررقابتی برای کودکان استثنایی,دانلود پاورپوینت بازی های غیررقابتی برای کودکان استثنایی,دانلود بازی های غیررقابتی برای کودکان استثنایی ,بازی های غیررقابتی برای کودکان استثنایی ,پاورپوینت روانشناسی کودکان استثنایی,دانلود پاورپوینت روانشناسی کودکان استثنایی,دانلود روانشناسی کودکان استثنایی,روانشناسی,کودکان استثنایی,روانشن

كارآموزی در معدن سنگ حوض ماهی اصفهان:كارآموزی,معدن سنگ حوض ماهی اصفهان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت شواهد حسابرسی:دانلود پاورپوینت شواهد حسابرسی,مفهوم ریسک حسابرسی,اهمیت حسابرسی,شواهد حسابرسی ومدارک مؤید,فرض تائید پذیری ,ویژگی های فلسفی,ماهیت شواهد