خرید پاورپوینت توسعه پایدار شهری

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت توسعه پایدار شهری می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت توسعه پایدار شهری,توسعه پایدار شهری,توسعه شهری,مصدر سیتی,پاورپوینت بررسی طراحی شهری پایدار,پاورپوینت توسعه شهری,پاورپوینت توسعه پایدار شهری,بررسی و تحلیل شهر مصدر سیتی,توسعه پایدار,پاورپوینت شهر پایدار

توضیحات:

فایل ،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، كاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه ی زیان آور و از بین بردن شكاف میان فقیر و غنی را مطرح می كند. توسعه پایدار شهری به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه-جانبه ای كنند. در هر حال، توسعه یعنی رشد و گسترش همه ی شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و فرآیندی است در جهت بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه؛ فرآیندی كه كوشش های مردم و دولت را در بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هر محل هماهنگ كند و مردم را برای مشاركت در پیشرفت ملی توانا سازد. همچنین در برآوردن احتیاجات محسوس یك جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشاركت سیاسی و برابری اجتماعی نقش داشته باشد. توسعه پایدار شهری به دنبال ساختن یك شهر نسبتاً ایده آل و آرمانی است كه در آن هم شهروندان معاصر از یك زندگی نسبتاً خوب برخوردار شوند و هم توانایی های نسل آینده برای برآورده كردن نیازهایشان به مخاطره نیفتد.

بنابراین مؤلفین با جمع آوری مطالب گوناگون درباره ی توسعه پایدار، آن را متعلق به كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، معروف به كمیسیون برنتلند به نام ( رئیس همایش) می دانند.

توسعه صنعتی كه در حدود نیمه ی قرن نوزدهم آغاز شد در نهایت به تخلیه ی منابع و بروز مسائل محیط زیست مهمی كه قبلاً سابقه نداشت منجر گردید و فعالیت های صنعتی مشكلات آلودگی را در سطح و طیف وسیع محلی و منطقه ای، میان منطقه ای و جهانی موجب شد. ( بحرینی 1376)

گستردگی و شدت بهره برداری های انسان از منابع طبیعی كره زمین، طی قرن بیستم به بروز صدمات چشمگیری بر اجزای اصلی تشكیل دهنده ی بیوسفر، برای مثال جو (اتمسفر)، پوشش گیاهی، اراضی و تنوع زیستی منجر گردیده است. (دكتر مهرداد نوابخش، دكتر اسحق ارجمند سیاه پوش 1388)

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه طرح مبحث توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار شهری

دیدگاه جامعه شناسان كلاسیك

نظریه های توسعه پایدار شهری

انگاره های طراحی شهری پایدار

مصدر سیتی

موقعیت شهر

چشم‌اندازهای شهری مصدر

مراحل ساخت مصدر سیتی

اطلاعات و آمار كلی شهر مصدر

بخش‌های مختلف شهر

ایجاد انرژی زیست سازگار شهری

رعایت استانداردهای معماری و محیطی

عوامل مؤثر بر مسایل زیست محیطی در مصدر سیتی

سیستم حمل و نقل شهری در مصدر سیتی

سیستم‌های بازیافت مواد

نتیجه گیری

منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

فایل ،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، كاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه ی زیان آور و از بین بردن شكاف میان فقیر و غنی را مطرح می كند. توسعه پایدار شهری به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه-جانبه ای كنند. در هر حال، توسعه یعنی رشد و گسترش همه ی شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و فرآیندی است در جهت بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه؛ فرآیندی كه كوشش های مردم و دولت را در بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هر محل هماهنگ كند و مردم را برای مشاركت در پیشرفت ملی توانا سازد. همچنین در برآوردن احتیاجات محسوس یك جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشاركت سیاسی و برابری اجتماعی نقش داشته باشد. توسعه پایدار شهری به دنبال ساختن یك شهر نسبتاً ایده آل و آرمانی است كه در آن هم شهروندان معاصر از یك زندگی نسبتاً خوب برخوردار شوند و هم توانایی های نسل آینده برای برآورده كردن نیازهایشان به مخاطره نیفتد.

بنابراین مؤلفین با جمع آوری مطالب گوناگون درباره ی توسعه پایدار، آن را متعلق به كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، معروف به كمیسیون برنتلند به نام ( رئیس همایش) می دانند.

توسعه صنعتی كه در حدود نیمه ی قرن نوزدهم آغاز شد در نهایت به تخلیه ی منابع و بروز مسائل محیط زیست مهمی كه قبلاً سابقه نداشت منجر گردید و فعالیت های صنعتی مشكلات آلودگی را در سطح و طیف وسیع محلی و منطقه ای، میان منطقه ای و جهانی موجب شد. ( بحرینی 1376)

گستردگی و شدت بهره برداری های انسان از منابع طبیعی كره زمین، طی قرن بیستم به بروز صدمات چشمگیری بر اجزای اصلی تشكیل دهنده ی بیوسفر، برای مثال جو (اتمسفر)، پوشش گیاهی، اراضی و تنوع زیستی منجر گردیده است. (دكتر مهرداد نوابخش، دكتر اسحق ارجمند سیاه پوش 1388)

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه طرح مبحث توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار شهری

دیدگاه جامعه شناسان كلاسیك

نظریه های توسعه پایدار شهری

انگاره های طراحی شهری پایدار

مصدر سیتی

موقعیت شهر

چشم‌اندازهای شهری مصدر

مراحل ساخت مصدر سیتی

اطلاعات و آمار كلی شهر مصدر

بخش‌های مختلف شهر

ایجاد انرژی زیست سازگار شهری

رعایت استانداردهای معماری و محیطی

عوامل مؤثر بر مسایل زیست محیطی در مصدر سیتی

سیستم حمل و نقل شهری در مصدر سیتی

سیستم‌های بازیافت مواد

نتیجه گیری

منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو:ایجاد ارتباط روشن,متقاعدسازی,شكستن مقاومت , كودكان خیابانی ,کودکان کار,ساختار اجتماعی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت باب، در و دورازه در مساجد و استحکامات نظامی در تمدن اسلامی:در و دورازه در مساجد و استحکامات نظامی در تمدن اسلامی,پاورپوینت در و دورازه در مساجد و استحکامات نظامی در تمدن اسلامی,در و دورازه در مساجد و استحکامات نظامی در تمدن اسلامی,در و دورازه در مساجد ,پاورپوینت در و دورازه در مساجد ,در و دورازه در مساجد ,استحکامات نظامی در تمدن اسلامی,پاورپوینت استحکامات نظامی در تمدن اسلامی,استحکامات نظامی در تم

پاورپوینت تحقیق خشکبار_لوبیا:پاورپوینت تحقیق خشکبار,دانلود پاورپوینت خشکبار,پاورپوینت تحقیق لوبیا,خشکبار,لوبیا,مقاله لوبیا,تحقیق درمورد لوبیا,کاشت لوبیا,خشکبار لوبیا, منابع بذری و گوناگونی لوبیا,دانلود پاورپوینت بررسی خشکبار,چگونه لوبیای خشک را پرورش دهیم

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع:طراحی, دیسپاچینگ فوق توزیع,دیسپاچینگ,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

دانلود پژوهش بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام:معنی لغوی تربیت,تربیت از نظر اصطلاحی,معنی تعلیم,معنی لغوی الگو,معنی اصطلاحی,ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت,تعلیم و تربیت در اسلام,مهمترین مراکز تعلیم و تربیت,دین چیست؟,ویژگیهای روش اسلامی,تعریف تربیت,ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی,تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم,انواع وراثت,ویژگیهای رفاقت جوانان,مراحل تربیت,اهمیت تربیت کودک در خردسالی

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی:مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی,مبانی نظری اختلالات یادگیری,مبانی نظری مشکلات و اختلالات ریاضی,مبانی نظری ,اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

پاورپوینت تصمیم گیری بر اساس اطلاعات مربوط:دانلود پاورپوینت تصمیم گیری بر اساس اطلاعات مربوط,موقعیت های مختلف تصمیم گیری,فرآیند تصمیم گیری,اطلاعات مربوط,ویژگی اقلام مربوط بهای تمام شده,اطلاعات مربوط و هزینه های متغیر,موقعیت های مختلف تصمیم گیری,بهترین تصمیم برای حداکثر سازی سود شرکت,حداكثر كردن سود در موسسات چند محصولی,تصمیم گیری درباره خرید یا اجاره كردن,تصمیم گیری در شرایط محد

پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل:دانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل ,تحقیق بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل ,مقاله بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل ,پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل ,بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل ,گزارشکار ,آزمایشگاه, کنترل

مبانی نظری شخصیت و نظریه های عاملی شخصیت:مبانی نظری شخصیت ونظریه های عاملی شخصیت ,مبانی نظری شخصیت ,مبانی نظری نظریه های عاملی شخصیت ,مبانی نظری, شخصیت ,نظریه های عاملی شخصیت

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور:پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور ,برنامه راهبردي مرتع كشور,آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور ,تنگناها و محدوديتهاي مطرح شده در برنامه چهارم,وضع موجود مراتع کشوراز منظرهاي مختلف,سطح و طبقه بندي مراتع,مراتع واگذار شده به مرتعداران,تعداد دام دامهاي وابسته به مرتع و ظرفيت مراتع,