لینک فایل مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع می باشد.
کلمات کلیدی:آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع,مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش


گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند.[1] همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است.[2]

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است.[3] معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.[4]

...................

1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

.................

2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م

..................

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث

..................

1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث

.....................

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

....................

وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی

.....................

1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین

.................

1-3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

.................

1-3-2. وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان

.....................

2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع

.....................

2-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با برخی از فقهاء و حقوقدانان در تأدیه ثمن پس از سه روز

.....................

3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع

.....................

3-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر برخی از فقهاء

...................

4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع

...................

4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان

.................

4-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان

....................

5. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع

..................

5-1. آثار وجودی شرط خیار

....................

5-2. آثار و احكام ناشی از اعمال حق خیار شرط

..................

6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع

....................

6-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان

.................

6-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء

.................

6-3. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان

....................

7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع

..................

8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع

...................

وجه اشتراک امام خمینی (ه) با فقهاء در محاسبه ارش

.................

8-1. مواردى كه مشترى تنها باید ارش بگیرد:

...................

8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى‌تواند فسخ نماید:

...................

8-3. حکم خیار عیب در بایع متعدّد

....................

8-4. حكم خیار عیب در مشترى متعدّد

...................

8-5. تعدد مبیع در معامله واحد

...................

9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع

..................

9-1. انواع تدلیس در عقد بیع

...................

9-1-1. تصریه در حیوان

..................

9-2. فرق تدلیس با عیب

...................

10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع

..................

10-1. شیوه‌ی محاسبه خیار تبعض صفقه

...................

11. آثار و احکام خیار تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع

.................

11-1. اقسام تخلف از شرط

.................

11-1-1. تخلف از شرط فعل

..................

11-1-2. تخلف از شرط صفت

..................

11-1-3. تخلف از شرط نتیجه

.................

12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع

....................

12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی

................

13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع

.................

14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع

.................

14-1. مال مشاع

.................

14-2. مال ممتزج

.................

14-3. خیار مشترک

.................

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع

....................

1. تلف یكی از عوضین یا هر دو آن‌ها و تأثیر آن در اقاله عقد بیع

...................

2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله

....................

3. تبعیض در اقاله

..................

4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن

.................

5. استرداد عوضین معیوب در اقاله

.....................

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع

................

1. تلف مبیع

..................

2. تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگر خیار مختص مشترى باشد

..................

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد:پیشینه و مبانی نظری شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد, مبانی نظری شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد,پیشینه نظری شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد,پیشینه و مبانی نظری, شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل:پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل,دانلود پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل,بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل,تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل,تاریخچه فرشبافی,شهر هفتکل,تحقیق فرش بافی

پاورپوینت تاج محل:دانلود پاورپوینت تاج محل,تاج محل,پاورپوینت بررسی معماری تاج محل,پاورپوینت تاج محل هندوستان,پاورپوینت تاج محل,آشنایی با تاج محل هند,شاه جهان و ممتاز محل,پاورپوینت آشنایی با تاج محل

پاورپوینت پرش کیهانی در معماری معاصر:دانلود پاورپوینت پرش کیهانی در معماری معاصر,پرش کیهانی در معماری معاصر,پاورپوینت پرش کیهانی,پاورپوینت پرش کیهانی در معماری معاصر,معماری رنسانس,پاورپوینت معرفی پرش کیهانی در معماری,بررسی پرش کیهانی در معماری,پرش کیهانی در معماری,پرش کیهانی

پاورپوینت جامعه شناسی معرفت کارل مارکس:پاورپوینت جامعه شناسی معرفت کارل مارکس,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی معرفت کارل مارکس,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی معرفت کارل مارکس,پاورپوینت زندگینامه و نظریات کارل مارکس,پاورپوینت زندگی نامه کارل مارکس,پاورپوینت بیوگرافی کارل مارکس,دانلود جامعه شناسی معرفت کارل مارکس,جامعه شناسی معرفت کارل مارکس,تحقیق جامعه شناسی معرفت کارل مارکس,پروژه ج

پاورپوینت پوشش‌های کف ، پله‌ها:پاورپوینت پوشش‌های کف، پله‌ها,پوشش‌های کف، پله‌ها,پاورپوینت پوشش‌های کف,پاورپوینت پوشش‌های پله‌ها,دانلود پاورپوينت پوشش‌هاي کف، پله‌ها,عمران,پاورپوينت عمران,دانلود پاورپونت عمران

پاورپوینت ضوابط طراحی مخازن وزنی:دانلود پاورپوینت طراحی مخازن وزنی,نشریه123,ضوابط طراحی مخازن وزنی,مخزن با دیوار وزنی بتنی,مخزن با دیوار وزنی سنگی,مخزن وزنی,پاورپوینت طراحی مخزن وزنی,پاورپوینت مخزن وزنی,پاورپوینت مخزن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار:بورس اوراق بهادار,مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار,پیشینه نظری بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیك:پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیك, الگوریتم های ژنتیك,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت:دانلود پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت,تحقیق بررسی شناسایی عوامل موفقیت,مقاله بررسی شناسایی عوامل موفقیت,پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت,بررسی شناسایی عوامل موفقیت,شناسایی, عوامل ,موفقیت