لینک فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,راهبردهاي شناختي و فراشناختي , ميزان موفقيت تحصيلي

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 43

امروزه برخلاف گذشته، ديدگاه‌هاي حاكم بر روان‌شناسي تربيتي بسياري از عوامل و ابعاد يادگيري را قابل تغيير و اكتساب مي‌دانند. يكي از نكات مهم كه همواره مورد تأكيد شناخت گرايان است آموزش‌پذيري بسياري از عوامل دخيل در يادگيري است. شناخت گرايان در آثارشان بر قابل يادگيري بودن خلاقيت، حل مسأله، راهبردهاي شناختي و فراشناختي تأكيد نموده‌اند (بايلز وهمكاران[1] 2001 به نقل از مصرآبادي 1380).

افراد اغلب تصور مي‌كنند كه تنها ارائه مواد آموزشي به فراگيران پاسخگوي مسئوليت آنان است. در حالي كه اين تصور صحيحي نيست و مدرس، معلم، يا مسئولين آموزش بايد راه و روش آموختن و يادگيري مواد ارائه شده را نيز به شاگردان بياموزند (فردانش 1372، ص165).

در فعاليتهاي آموزش علاوه بر برنامه‌ريزي و سازماندهي منطقي محتواي آموزشي، بايد توجه فراگيران را به اطلاعات جلب كرد و به آنها ياد داد كه اطلاعات را در حافظة بلند مدتشان رمزگرداني كنند و زماني كه اين اطلاعات را نياز داشته باشند به درستي آنها را بازيابي كنند. البته جلب توجه فراگيران، به رمزگرداني اطلاعات و فرايند بازيابي آنها هميشه كار آساني نيست. واقعيت اسف‌بار اين است كه اغلب كودكان و بزرگسالان يادگيرندگان ناكارآمدي هستند (بايلد و اسنومن[2]، 1993)

واقعيت اين است كه هنگامي كه ماهيت تكليف يادگيري تغيير پيدا مي‌كند فقط اندكي از فراگيران به اين فكر مي‌افتند كه متناسب با اين تغيير، روشهاي رمزگرداني خويش را تغيير دهند (همان منبع).

يكي از بحث‌هاي مهم مربوط به اين است كه آيا انجام يا اجراي راهبرد به خواست و نيت خود آگاه نياز دارد يا نه؟ قائل بودن به خواست و نيت خودآگاه به عنوان يكي از ويژگي‌هاي رفتار راهبردي منجر به رفتارهاي زيادي خواهد شد كه از زمانهاي گذشته به عنوان راهبردي محسوب مي‌شدند و حالا به عنوان غير راهبردي طبقه‌بندي مي‌شوند. مثل پردازش خودكار و سطح بالاي متن به وسيله خوانندگان خبره، اما راهبردها تقريباً هميشه بالقوه خودآگاه مي‌باشند. مثلاً خوانندگان ماهر مي‌توانند خواندن را متوقف كرده و در مورد راهبرد مطالعه خود فكر كنند.

همچنين راهبردها به طور بالقوه قابل كنترل مي‌باشد: بعنوان مثال مطالعه كنندگان خبره مي‌توانند قسمت‌هايي از متن را كه قادر به درك آن نيستند را به اختيار خود دوباره مطالعه كنند. (پريسلي[3] و همكاران، 1980)

در سه دهه گذشته بسياري از محققان شناختي تحقيقات گسترده‌اي در مورد راهبردهاي شناختي انجام داده‌اند. قسمت عمده‌اي از اين تحقيقات مربوط به يكي از فرايندهاي (تمرين، طبقه‌بندي و تصويرسازيذهني) در حيطه محدودة يادگيري (مثلاً يادگيري فهرستي و يادآوري متن) بود. تحقيقات اخير توجهي به فراشناخت و دانش طرحواره‌اي نداشت. تا اواسط دهه 70 ميلادي مشخص شد كه انجام انواع مختلف فرايندهاي شناختي نمي‌تواند براي ارائه يك راهبرد خوب كافي باشد و اينكه متغيرهاي راهبردي، فراشناختي و دانش به طرقي پيچيده با هم در ارتباط هستند (براون[4]، برانسفورا، فيزارا، كامبيون، 1983؛ پريسلي، ميدل، مك كورميك، فاوست، ميلر، 1985، به نقل از پريسلي و همكاران 1987).

راهبردهاي شناختي براي كمك به فرد در دستيابي به هدفي خاص (براي مثال درك يك متن) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تجارب فراشناختي معمولاً قبل و بعد از فعاليت شناختي مي‌آيند. آنها اغلب هنگامي كه فعاليت‌هاي شناختي موفق نيستند اتفاق مي‌افتند مانند اين شناخت كه فرد آنچه را كه خوانده متوجه نشده است. اين بن‌بست فرايندهاي فراشناختي را فعال مي‌نمايد و يادگيرنده تلاش مي‌كند تا اين موقعيت را تصحيح كند (رابتس و اردوس، 1993، به نقل از لوينگستون، 1997).

طبق نظر بوركوسكي (1990) پژوهشهاي روانشناختي جديد سه يافته مهم را به ويژه در ارتباط با يادگيري دانش‌آموزان آشكار كردند. اولين يافته اين است كه دانش‌آموزان بايد راهبردي شوند و براي برقراري ارتباط بين دانش جديد و دانش قبلي به راهبردها بپردازند. يافته دوم اين است كه دانش‌آموزان بايد بردانش فراشناختي تسلط پيدا كنند و آن را براي كنترل تفكرشان مورد استفاده قرار دهند و يافته سوم اين است كه دانش‌آموزان باوركنند كه آنها مسئول يادگيري خود هستند (به نقل از سيفرت، هيلر، 1992).

دو يافته اول به حوزة راهبردهاي يادگيري مربوط است. دو جنبه از راهبردهاي يادگيري وجود دارد: جنبة اول راهبردها به نقشه‌ها يا فعاليت‌هاي ذهني مربوط است كه دانش‌آموزان ممكن است براي دريافت، نگهداري و بازيابي انواع متفاوت دانش و عملكرد مورد استفاده قرار دهند (ريچني[5]، 1978).

اين راهبردها بطور كلي بعنوان راهبردهاي شناختي شناخته مي‌شوند. راهبردهاي شناختي ممكن است شامل فعاليتهايي مثل دريافت، انتخاب و سازمان‌دهي اطلاعات، تمرين كردن موضوعات يادگيري، ارتباط موضوعات جديد با اطلاعات در حافظه و نگهداري و بازيابي انواع مختلف دانش بشوند (به نقل از سيفرت، هيلر، 1994) جنبه دوم راهبردها كه به يادگيري راهبرد با «يادگيري براي يادگيري»مي‌پردازند راهبردهاي فراشناختي ناميده مي‌شوند. راهبردهاي فراشناختي، فعاليتهاي شناختي از قبيل نظارت، نظم‌دهي، برنامه‌ريزي و پيش‌بيني را در برمي‌گيرند (براون، 1987، به نقل از سيفرت و هيلر، 1994).

[1] Baills & Hall & londs

[2] Snowman

[3] Pressley

[4] Brown

[5]

فهرست مطالب

مقدمه

تعريف راهبردهاي يادگيري

راهبردهاي شناختي

روش‌ها و راهكارهاي راهبردهاي تكرار

روش‌ها و تاكتيك‌هاي بسط و گسترش معنايي

راهبردهاي فراشناختي

دانش ويژه راهبرد

دانش راهبرد انگيزش و راهبرد اسنادي

تفاوت‌هاي جنس در استفاده از راهبرد

راهبردهاي يادگيري و رشد

پيشينه عملي تحقيق

پژوهش‌هاي خارجي

پژوهش‌هاي داخلي

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشتی:پاورپوینت نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشتی,دانلود پاورپوینت نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشتی,پاورپوینت تئوری محرک های فروید,دانلود پاورپوینت تئوری محرک های فروید,دانلود نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشتی,نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشتی,تحقیق نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشتی,دانلود تحقیق نیروگذاری روانی و نیروگذاری بازداشت

اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران :اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران,تحلیل عمودی وافقی,شرح تحلیل افقی,نمودار تحلیل عمودی,هزینه حقوق صاحبان سهام,میانگین نسبتها,نسبتها و میانگین,نسبت بدهی به داراییها,قضیه 2میلر و مودیانی و هزینه سرمایه,ضریب همبستگی,توزیع باقیمانده سود,قیمت روزانه,شاخص بازار وکوواریانس,

پاورپوینت در پناه ایمان (درس 2 پیام های آسمان کلاس نهم):پاورپوینت درس 2 پیام های آسمان نهم در پناه ایمان,پاورپوینت درس 2 پیام های آسمان نهم,پاورپوینت درس در پناه ایمان,پاورپوینت در پناه ایمان

پاورپوینت مطالعه موردی موزه ها:پاورپوینت مطالعه موردی موزه ها ,پاورپوینت, مطالعه موردی موزه ها ,موزه ها ,موزه

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا:قصاص عضو,قصاص, پیوند عضو, کیفر,پروژه,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,پایانامه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پایانامه,دانلود پژوهش,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما:پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما ,داناود پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما , بررسی روش های نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما ,تحقیق روش های نگهداری مواد غذایی ,مقاله نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما ,روش های نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما ,روش های نگهداری مواد غذایی,مواد غذایی به وسیله سرما

پاورپوینت طراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی:پاورپوینت نحوه ظراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی ,حمل و نقل ريلی ,پاورپوینت HSE در حمل و نقل ریلی,ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی ,ساختار سازماني HSE در اداره راه آهن تهران,FMEA,پاورپوینت حمل و نقل

پاورپوینت سبک رازی:پاورپوینت سبک رازی,سبک رازی,دانلود پاورپوینت سبک رازی,رازی,دانلود,پاورپوینت,تحقیق,معرفی سبک رازی,شیوه رازی,ppt,پروژه,پژوهش,دانلود پاورپوینت سبک رازی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت مونوریل چیست؟:مونوریل چیست,پاورپوینت مونوریل چیست,دانلود پاورپوینت مونوریل چیست,تاریخچه مونوریل ,پاورپوینت تاریخچه مونوریل ,دانلود پاورپوینت تاریخچه مونوریل ,مزایای مونوریل,پاورپوینت مزایای مونوریل,دانلود پاورپوینت مزایای مونوریل,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاو

بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی:عوامل سازمانی , فساد اداری ,نظام بانکی,سیستم های کنترل و نظارت ,نظام حقوق و دستمزد ,فرایندها و شیوهای انجام کار,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری,پژوهش عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری,تحقیق عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری,پروژه عوامل سازمانی موثر بر