لینک فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,راهبردهاي شناختي و فراشناختي , ميزان موفقيت تحصيلي

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 43

امروزه برخلاف گذشته، ديدگاه‌هاي حاكم بر روان‌شناسي تربيتي بسياري از عوامل و ابعاد يادگيري را قابل تغيير و اكتساب مي‌دانند. يكي از نكات مهم كه همواره مورد تأكيد شناخت گرايان است آموزش‌پذيري بسياري از عوامل دخيل در يادگيري است. شناخت گرايان در آثارشان بر قابل يادگيري بودن خلاقيت، حل مسأله، راهبردهاي شناختي و فراشناختي تأكيد نموده‌اند (بايلز وهمكاران[1] 2001 به نقل از مصرآبادي 1380).

افراد اغلب تصور مي‌كنند كه تنها ارائه مواد آموزشي به فراگيران پاسخگوي مسئوليت آنان است. در حالي كه اين تصور صحيحي نيست و مدرس، معلم، يا مسئولين آموزش بايد راه و روش آموختن و يادگيري مواد ارائه شده را نيز به شاگردان بياموزند (فردانش 1372، ص165).

در فعاليتهاي آموزش علاوه بر برنامه‌ريزي و سازماندهي منطقي محتواي آموزشي، بايد توجه فراگيران را به اطلاعات جلب كرد و به آنها ياد داد كه اطلاعات را در حافظة بلند مدتشان رمزگرداني كنند و زماني كه اين اطلاعات را نياز داشته باشند به درستي آنها را بازيابي كنند. البته جلب توجه فراگيران، به رمزگرداني اطلاعات و فرايند بازيابي آنها هميشه كار آساني نيست. واقعيت اسف‌بار اين است كه اغلب كودكان و بزرگسالان يادگيرندگان ناكارآمدي هستند (بايلد و اسنومن[2]، 1993)

واقعيت اين است كه هنگامي كه ماهيت تكليف يادگيري تغيير پيدا مي‌كند فقط اندكي از فراگيران به اين فكر مي‌افتند كه متناسب با اين تغيير، روشهاي رمزگرداني خويش را تغيير دهند (همان منبع).

يكي از بحث‌هاي مهم مربوط به اين است كه آيا انجام يا اجراي راهبرد به خواست و نيت خود آگاه نياز دارد يا نه؟ قائل بودن به خواست و نيت خودآگاه به عنوان يكي از ويژگي‌هاي رفتار راهبردي منجر به رفتارهاي زيادي خواهد شد كه از زمانهاي گذشته به عنوان راهبردي محسوب مي‌شدند و حالا به عنوان غير راهبردي طبقه‌بندي مي‌شوند. مثل پردازش خودكار و سطح بالاي متن به وسيله خوانندگان خبره، اما راهبردها تقريباً هميشه بالقوه خودآگاه مي‌باشند. مثلاً خوانندگان ماهر مي‌توانند خواندن را متوقف كرده و در مورد راهبرد مطالعه خود فكر كنند.

همچنين راهبردها به طور بالقوه قابل كنترل مي‌باشد: بعنوان مثال مطالعه كنندگان خبره مي‌توانند قسمت‌هايي از متن را كه قادر به درك آن نيستند را به اختيار خود دوباره مطالعه كنند. (پريسلي[3] و همكاران، 1980)

در سه دهه گذشته بسياري از محققان شناختي تحقيقات گسترده‌اي در مورد راهبردهاي شناختي انجام داده‌اند. قسمت عمده‌اي از اين تحقيقات مربوط به يكي از فرايندهاي (تمرين، طبقه‌بندي و تصويرسازيذهني) در حيطه محدودة يادگيري (مثلاً يادگيري فهرستي و يادآوري متن) بود. تحقيقات اخير توجهي به فراشناخت و دانش طرحواره‌اي نداشت. تا اواسط دهه 70 ميلادي مشخص شد كه انجام انواع مختلف فرايندهاي شناختي نمي‌تواند براي ارائه يك راهبرد خوب كافي باشد و اينكه متغيرهاي راهبردي، فراشناختي و دانش به طرقي پيچيده با هم در ارتباط هستند (براون[4]، برانسفورا، فيزارا، كامبيون، 1983؛ پريسلي، ميدل، مك كورميك، فاوست، ميلر، 1985، به نقل از پريسلي و همكاران 1987).

راهبردهاي شناختي براي كمك به فرد در دستيابي به هدفي خاص (براي مثال درك يك متن) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تجارب فراشناختي معمولاً قبل و بعد از فعاليت شناختي مي‌آيند. آنها اغلب هنگامي كه فعاليت‌هاي شناختي موفق نيستند اتفاق مي‌افتند مانند اين شناخت كه فرد آنچه را كه خوانده متوجه نشده است. اين بن‌بست فرايندهاي فراشناختي را فعال مي‌نمايد و يادگيرنده تلاش مي‌كند تا اين موقعيت را تصحيح كند (رابتس و اردوس، 1993، به نقل از لوينگستون، 1997).

طبق نظر بوركوسكي (1990) پژوهشهاي روانشناختي جديد سه يافته مهم را به ويژه در ارتباط با يادگيري دانش‌آموزان آشكار كردند. اولين يافته اين است كه دانش‌آموزان بايد راهبردي شوند و براي برقراري ارتباط بين دانش جديد و دانش قبلي به راهبردها بپردازند. يافته دوم اين است كه دانش‌آموزان بايد بردانش فراشناختي تسلط پيدا كنند و آن را براي كنترل تفكرشان مورد استفاده قرار دهند و يافته سوم اين است كه دانش‌آموزان باوركنند كه آنها مسئول يادگيري خود هستند (به نقل از سيفرت، هيلر، 1992).

دو يافته اول به حوزة راهبردهاي يادگيري مربوط است. دو جنبه از راهبردهاي يادگيري وجود دارد: جنبة اول راهبردها به نقشه‌ها يا فعاليت‌هاي ذهني مربوط است كه دانش‌آموزان ممكن است براي دريافت، نگهداري و بازيابي انواع متفاوت دانش و عملكرد مورد استفاده قرار دهند (ريچني[5]، 1978).

اين راهبردها بطور كلي بعنوان راهبردهاي شناختي شناخته مي‌شوند. راهبردهاي شناختي ممكن است شامل فعاليتهايي مثل دريافت، انتخاب و سازمان‌دهي اطلاعات، تمرين كردن موضوعات يادگيري، ارتباط موضوعات جديد با اطلاعات در حافظه و نگهداري و بازيابي انواع مختلف دانش بشوند (به نقل از سيفرت، هيلر، 1994) جنبه دوم راهبردها كه به يادگيري راهبرد با «يادگيري براي يادگيري»مي‌پردازند راهبردهاي فراشناختي ناميده مي‌شوند. راهبردهاي فراشناختي، فعاليتهاي شناختي از قبيل نظارت، نظم‌دهي، برنامه‌ريزي و پيش‌بيني را در برمي‌گيرند (براون، 1987، به نقل از سيفرت و هيلر، 1994).

[1] Baills & Hall & londs

[2] Snowman

[3] Pressley

[4] Brown

[5]

فهرست مطالب

مقدمه

تعريف راهبردهاي يادگيري

راهبردهاي شناختي

روش‌ها و راهكارهاي راهبردهاي تكرار

روش‌ها و تاكتيك‌هاي بسط و گسترش معنايي

راهبردهاي فراشناختي

دانش ويژه راهبرد

دانش راهبرد انگيزش و راهبرد اسنادي

تفاوت‌هاي جنس در استفاده از راهبرد

راهبردهاي يادگيري و رشد

پيشينه عملي تحقيق

پژوهش‌هاي خارجي

پژوهش‌هاي داخلي

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت خانه بروجردیها کاشان:دانلود پاورپوینت خانه بروجردیها کاشان,پاورپوینت بررسی خانه بروجردیها,خانه بروجردیها کاشان,پاورپوینت معماری,خانه باتلو شاهکار آنتونی گائودی,پاورپوینت خانه بروجردیها,بررسی خانه بروجردیها کاشان,پاوروینت خانه بروجردیها,خانه بروجردیها

پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری:پیشینه ومبانی نظری برونسپاری خدمات شهری,مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری,پیشینه نظری برونسپاری خدمات شهری,پیشینه ومبانی نظری ,برونسپاری خدمات شهری,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت تحلیل سایت در معماری : به چه نکاتی توجه کنیم؟:پاورپوینت تحلیل سایت در معماری به چه نکاتی توجه کنیم؟, تحلیل سایت در معماری به چه نکاتی توجه کنیم؟, تحلیل سایت در معماری,به چه نکاتی توجه کنیم؟,درتحلیل سایت به چه نکاتی توجه کنیم؟,مراحل تحلیل سایت در معماری,بررسی وضعیت موجود (مجاورت ها),شبکه دسترسی (معابر),تحلیل اقلیمی,تحلیل هندسه سایت,بررسی دید و منظر

مبانی نظری میل به ماندن کارکنان سازمان:دانلود مبانی نظری میل به ماندن کارکنان سازمان,میل به ماندن کارکنان سازمان,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی:بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری:آنتروپومتریک ,تعادل در سطوح ,شاخص نوسان بدن,تعادل ایستا

پاورپوینت فناوری اطلاعات:پاورپوینت فناوری اطلاعات,دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات,پروژه پاورپوینت فناوری اطلاعات,آموزش فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعات,IT,PPT,PPTX,PPT فناوری اطلاعات

پاورپوینت مرکز درمانی شهری Kitakyushu ژاپن:پاورپوینت آشنایی با مرکز درمانی شهریKitakyushu ژاپن,مرکز درمانی شهریKitakyushu ژاپن,پروژه بیمارستان,مرکز درمانی,پاورپوینت مرکز پزشکی در ژاپن,پلان و ریزفضاهای مرکز پزشکی Kitakyushu ژاپن,پاورپوینت بررسی و تحلیل مرکز درمانی Kitakyushu ژاپن

پاورپوینت نظريه انرژى مازاد چیست:پاورپوینت نظريه انرژى مازاد چیست,دانلود پاورپوینت نظريه انرژى مازاد چیست,پاورپوینت رایگان نظريه انرژى مازاد چیست,پاورپوینت تعریف نظريه انرژى مازاد چیست,پاورپوینت مفهوم نظريه انرژى مازاد چیست,پاورپوینت آشنایی با نظريه انرژى مازاد چیست,پاورپوینت نظريه رفع خستگى چیست,دانلود نظريه رفع خستگى چیست,نظريه رفع خستگى چیست,پروژه نظريه انرژى مازاد چیست,تحقیق نظريه انرژى مازاد چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با نظريه انرژى مازاد چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با نظريه رفع خستگى,

پاورپوینت نگهداری تعمیرات در ایزو و الزامات آن:دانلود پاورپوینت نگهداری تعمیرات در ایزو و الزامات آن,نگهداری تعمیرات در ایزو و الزامات آن,نگهداری تعمیرات در ایزو,معرفي سازمان بين المللي استاندارد,iso,پاورپوینت معرفي سازمان بين المللي استاندارد,پاورپوینت نگهداری تعمیرات در ایزو و الزامات آن