لینک مستقیم آموزش و پرورش

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد آموزش و پرورش می باشد.
کلمات کلیدی:آموزش و پرورش ,مقاله آموزش و پرورش ,جزوه آموزش و پرورش ,پروژه آموزش و پرورش

فهرست

فهرست.. 1

مقدمه: 3

فصل اول. 5

آموزش تئوری. 5

كاروزی (1) 5

تعاریف كارورزی: 6

هدف درس كارورزی: 6

آشنا ساختن دانشجویان به وظایف و عملكرد مدیران در مقاطع مختلف تحصیلی 6

هدفهای كارورزی. 6

فعالیتهایی كه دانشجو باید در خلال این دوره بداند. 7

رسمی.. 9

نقل و انتقالات موقت دارای چند بند است: 11

شرح وظایف آموزش راهنمایی و ابتدایی: 16

معاون عمومی پرورشی. 16

شرح وظایف.. 16

فصل دوم 22

آموزش عملی. 22

كارورزی (1) 22

بخش اول : موقعیت مدرسه 22

مشخصات، فضای فیزیكی ودفتر مدرسه: 23

«مجتمع آموزشی كودكان استثنائی (كم توان)». 23

مشخصات فضای فیزیكی و دفتر مدرسه: 24

بودجه‌بندی دروس: 25

كدهای بخشنامه‌های از : 26

بخش دوم: دفاتر 28

دفتر اندیكاتور 28

دفتر جلسات شورای دبیران. 28

دفتر حضور و غیاب كاركنان. 29

دفتر حضور غیاب كلاس.. 29

دفتر آمار دانش‌آموزان. 30

دفتر انظباط: 30

دفتر مخصوص دبیران. 31

دفتر اموال – فاكتورها- ثبت خرید. 31

دفتر ارسال مراسلات: 31

دفترهایی كه به فرم نیستند. 32

دفتر آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی مدرسه 32

دفتر معاون مدرسه – رسید پرونده‌ها 32

دفتر برنامه كار مدیر 33

پرونده كاركنان. 33

لیست معلم. 33

كارنامه تحصیلی. 34

كارنامه موقت.. 34

لیست مادر 35

بخش سوم: انجمن اولیاء و مربیان. 36

اهداف انجمن اولیاءوحخظرس مربیان مدرسه: 36

وظایف انجمن اولیاء و مربیان مدرسه: 37

امور مالی: 39

شرایط عضویت اولیاء در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه: 39

چگونگی تشكیلات و مقررات انجمن اولیاء و مربیان: 40

شرح وظایف ستادهای تربیتی: 41

خلاصه‌ای از شرح وظایف: 44

كلاسهای جبرانی تابستان: 46

شورای بهداشت: 47

بخش چهارم : آئین نامه‌ها و مقررات انضباطی. 48

آئین‌نامه امتحانات ابتدائی راهتمائی: 48

راهنمائی: 48

مقررات انظباطی دانش‌آموزان : 50

خلاصه‌ای از نحوه رفتار مسؤل آموزشگاه – معاون- معلم- با دانش‌آموزان و اولیاء آنها 52

خلاصه‌ای از نحوه رفتار مسؤل آموزشگاه با معلمان و معلمان با همكاران خود: 53

حضور دانشجو كارورز در مدرسه: 54

نتیجه ‌گیری: 55

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو:دانلود پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو,دانلود رساله بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو,دانلود تحقیق بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو,دانلود مقاله بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو,دانلود پژوهش بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

پاورپوینت تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار:دانلود پاورپوینت,نقش ,فضاهای زیرزمینی,کاهش مصرف انرژی ,رویکرد, توسعه پایدار

پاورپوینت تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی:پاورپوینت تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,دانلود پاورپوینت تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,پاورپوینت رایگان تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,پاورپوینت زندگینامه تدا اسکاچپول,پاورپوینت زندگی نامه تدا اسکاچپول,پاورپوینت تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول,دانلود تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,پروژه تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,تحقیق تدا اسکاچ پل و انقلاب اسلامی,دانلود پاورپوینت زندگینامه تدا اسکاچپول,دانلود پاورپوینت زندگی نامه تدا اسکاچپول,,

پاورپوینت خطاهای ادراکی:پاورپوینت خطاهای ادراکی,دانلود پاورپوینت خطاهای ادراکی,دانلود خطاهای ادراکی,خطاهای ادراکی,تحقیق خطاهای ادراکی,دانلود تحقیق خطاهای ادراکی,پروژه خطاهای ادراکی,دانلود پروژه خطاهای ادراکی,روانشناسی ادراک و احساس,پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,دانلود پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,دانلود پاورپوینت PERCEPTUAL ERROR,دانلود,روانشناسی,د

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده:مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده,پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده,مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده,مبانی نظری و پیشینه ,نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

مبانی و پیشینه نظری الگوهای ارتباطی:الگوهای ارتباطی,مبانی و پیشینه نظری الگوهای ارتباطی,مبانی نظری الگوهای ارتباطی,پیشینه نظری الگوهای ارتباطی,دانلود مبانی و پیشینه نظری الگوهای ارتباطی

پاورپوینت فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی:دانلود پاورپوینت فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی ,فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی ,اقلیم و معماری,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم گرم و خشک,اقلیم معتدل و مرطوب,اقلیم گرم و مرطوب,پاورپوینت فرم بنا در اقلیم ها,پاورپوینت فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی

پاورپوینت معماری مدرن (بخش دوم):معماری مدرن,پاورپوینت معماری مدرن,دانلود پاورپوینت معماری مدرن, معماری مدرنیته,پاورپوینت معماری مدرنیته,دانلود پاورپوینت معماری مدرنیته,سبک معماری,معماری مدرن اولیه,پاورپوینت معماری مدرن اولیه ,دانلود پاورپوینت معماری مدرن اولیه ,پاورپوینت سبک معماری,دانلود پاورپوینت سبک معماری,مهندسی معماری,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی معماری,پا

پاورپوینت شكايت كيفری و مراحل انجام آن:پاورپوینت شكايت كيفری و مراحل انجام آن,دانلود پاورپوینت شكايت كيفری و مراحل انجام آن,پاورپوینت رایگان شكايت كيفری و مراحل انجام آن,پاورپوینت شكايت كيفری چیست,پاورپوینت تعریف شكايت كيفری,پاورپوینت آشنایی با شكايت كيفری,دانلود آشنایی با شكايت كيفری,آشنایی با شكايت كيفری,پروژه آشنایی با شكايت كيفری,تحقیق آشنایی با شكايت كيفری,دانلود پاورپوینت شكايت كيفری چیست,دانلود پاورپوینت تعریف شكايت كيفری,دانلود پاورپوینت آشنایی با شكايت كيفری,

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله:دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله,پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله,پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاكی و بتنی,مقایسه رفتار سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله,سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله,پاورپوینت سدهای خاكی و بتنی در مقابل زلزله,سدهای خاكی و بتنی,دانلود پاورپوینت بررسی سدهای خاكی و بتنی,