لینک دانلود بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات می باشد.
کلمات کلیدی:معاونت در جرائم, حدود,قصاص,دیات,تازیرات,جرم ,معاونت , قانون ,تحریک ,ارتکاب,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق


هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری كننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراكم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین كننده جرم خیزی بوده است.

در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارك برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری كننده و در عین حال تسهیل كننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری كننده، آموزش دهنده و مراقبت كننده حایز اهمیت می باشد و اینكه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود كه بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود كه بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب


فهرست مطالب


چكیده. 1

مقدمه:. 2

طرح و بیان مساله. 2

اهداف تحقیق. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

سوالات تحقیق:. 4

تعریف مفاهیم. 5

معاونت در جرم:. 5

ارکان معاونت در جرم. 6

رکن قانونی جرم معاونت:. 6

رکن مادی جرم معاونت. 7

ترغیب:. 7

تهدید:. 8

تطمیع:. 8

تحریک به ارتکاب جرم:. 9

دسیسه یا فریب:. 11

سوء استفاده از قدرت:. 12

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12

ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14

تسهیل ارتکاب جرم. 15

رکن معنوی:. 15

معاونت در جرایم غیر عمدی. 17

پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18

روش پژوهش:. 18

جامعه آماری:. 18

نمونه آماری:. 19

ابزار تحقیق:. 19

نتیجه گیری. 20

منابع:21


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده:دانلود پاورپوینت تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده,پاورپوینت تهویه مطبوع,تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده,پاورپوینت تهویه مطبوع استخر,پاورپوینت تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده,پاورپوینت آشنایی با تهویه مطبوع استخر شنا,پاورپوینت تهویه

دانلود پاورپوینت معرفی آثار معروف تادائو آندو:دانلود پاورپوینت معرفی آثار معروف تادائو آندو

مبانی نظری عملکرد شناختی، هوش، حافظه، توجه:مبانی نظری عملکرد شناختی، هوش، حافظه، توجه,مبانی نظری عملکرد شناختی,مبانی نظری هوش، حافظه، توجه,مبانی نظری, عملکرد شناختی,هوش, حافظه, توجه

مبانی نظری مشتری و مدل های رضایت مشتری:مشتری و مدل های رضایت مشتری,مبانی نظری مشتری و مدل های رضایت مشتری (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری مشتری و مدل های رضایت مشتری

پاورپوینت كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه:پاورپوینت كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه,دانلود پاورپوینت كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت دانشجویی كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه,دانلود پاورپوینت دانشجویی كاربرد كامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه,مقاله دانشجویی عمران و ساختمان,

پالایشگاه نفت شیراز:نفت,پالایشگاه,تحقیق پالایشگاه,نفت خام,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله پالایشگاه نفت شیراز,پژوهش پالایشگاه نفت شیراز,تحقیق پالایشگاه نفت شیراز,پروژه پالایشگاه نفت شیراز

بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان,پژوهش بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان,تحقیق بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان,پروژه بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس:منبع كنترل ,درونی, برونی,عزت نفس

فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا:جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

جزوه اصول حسابداری 1:جزوه,اصول حسابداری,اصول 1,حسابداری1,جزوه اصول حسابداری 1