لینک دانلود ادله اثبات دعوی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد ادله اثبات دعوی می باشد.
کلمات کلیدی:ادله اثبات دعوی

مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذكر جهات و دلائل در رای این امكان را فراهم می‌سازد. كه طرفین دعوی با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود كه در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احكام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای كیفری یكی از مهمترین موضوعات دادرسی كیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انكار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا كرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حكم محكومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت كیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی كه تحت شكنجه و تهدید با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است كه دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان كاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ كرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر كافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی كه صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كیفری گفته شده است.

فهرست مطالب

مقدمه:1

فصل اول - كلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- كیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: كارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت:26

بند دوم: تشخیص علت مرگ:27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تكلیف متهم.. 28

بند دوم: تكلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماكن و اشیا30

مبحث پنجم: اقرار31

گفتار اول: تعریف اقرار32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور كیفری.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی كیفری.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد:45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از كشور53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه اریک اریکسون:پاورپوینت زندگینامه اریک اریکسون,دانلود پاورپوینت زندگینامه اریک اریکسون,پاورپوینت بیوگرافی اریک اریکسون,دانلود پاورپوینت بیوگرافی اریک اریکسون,دانلود زندگینامه اریک اریکسون,زندگینامه اریک اریکسون,تحقیق زندگینامه اریک اریکسون,دانلود تحقیق زندگینامه اریک اریکسون,پروژه زندگینامه اریک اریکسون,دانلود پروژه زندگینامه اریک اریکسون,روانشناسی,د

پاورپوینت قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است:پاورپوینت قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است,دانلود پاورپوینت قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است,پاورپوینت رایگان قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است,پاورپوینت قیم کیست,پاورپوینت مفهوم قیم چیست,پاورپوینت تعریف قیم چیست,پاورپوینت آشنایی با مفهوم قیم,دانلود قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است,قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است,پروژه آشنایی با مفهوم قیم,تحقیق آشنایی با مفهوم قیم,دانلود پاورپوینت قاچاق کالا چیست,دانلود پاورپوینت قیم کیست,دانلود پاورپوینت مفهوم قیم چیست,

پاورپوینت رهبری در دوران غیبت (درس 5 پیام های آسمان کلاس نهم):رهبری در دوران غیبت,پاورپوینت رهبری در دوران غیبت,دانلود پاورپوینت رهبری در دوران غیبت,پیام های آسمان,پاورپوینت پیام های آسمان,دانلود پاورپوینت پیام های آسمان,پاورپوینت درس 5 پیام های آسمان نهم رهبری در دوران غیبت,پاورپوینت درس 5 پیام های آسمان نهم,پاورپوینت رهبری در دوران غیبت,پاورپوینت درس رهبری در دوران غیبت,رهبری در دوران غیبت

پاورپوینت مکانیزم پله برقی:دانلود پاورپوینت مکانیزم پله برقی,پاورپوینت پله برقی,پاورپوینت تحلیل پله برقی,پله و انواع آن,پله برقی های اسپیرال,پاورپوینت پله

دانلود پاورپوینت فرایند انتخاب (فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت):عنوان دانلود پاورپوینت فرایند انتخاب (فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت),دسته مدیریت (مدیریت منابع انسانی),فرمت پاورپوینت ( قابل ویرایش),تعداد اسلاید 19 اسلاید,کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شامل پاورپوینت فصل ششم این کتاب با عنوان« فرایند انتخاب» می

مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی:مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی,مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان,مبانی نظری فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی,مبانی نظری, حیطه های انحطاط مسلمانان, فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

پاورپوینت-اصول شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان منطقی هیجانی عاطفی:شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری،درمان منطقی هیجانی عاطفی،رویکرد های برجسته شناختی رفتاریرفتار درمانیدرمان شناختی رفتار شناسیروانشناسی رفتاری درمان عقلانی هیجانیاصول شناخت درمانی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی:پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی ,پروتکل, درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

فایل اتوکد دادگاه عالی عدالت:پروژه دانشجویی,پروژه آماده اتوکد,پروژه دادگاه عالی عدالت,پروژه معماری,پروژه معماری,دانلود پروژه دانشجویی,تحقیق معماری,فایل معماری,مقاله دانشجویی,دانلود پروژه

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك:ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك,تولید داروی دسفرال,داروی دسفرال,استرپتومایسس پیلوسوس,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه