دریافت فایل با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه نگرش به حقوق شهروندی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه نگرش به حقوق شهروندی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه نگرش به حقوق شهروندی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, نحوه نگرش به حقوق شهروندی,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, نحوه نگرش , حقوق شهروندی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 75

واژه نگرش معادل لفظ attitude است ؛که خود از لغت aptuas در زبان لاتین به معنای تطبیق ، مشتق شده است و یک آمادگی ذهنی را برای یک عمل خاص می رساند ( رفیع پور ، 1372 : 5 ).

فریدمن و همکاران (1970) نگرش را نظامی بادوام که شامل یک عنصر شناختی ، یک عنصر احساسی و یک عنصر تمایل به عمل است ، تعریف می کنند . آلپورت ( 1935 ) نگرش را یک حالت روانی و عصبی آمادگی که از طریق تجربه سازمان یافته و تأثیری هدایتی یا پویا برپاسخ های فرد ،دربرابراشیا یا موقعیت هایی که به آن مربوط می شود، معرفی می کند ( کریمی ، 1386 : 224 ).

نگرش به معنی ، نظامی از تمایلات به عقاید و اعتقادات یک فرد نسبت به پدیده های محیط خود می باشد . این نظام از تمایلات و..... در طول زمان در پی تأثیر محیطی مثلاً ( تربیت ) و تجربیاتی ( به معنی وسیع آن) شکل می گیردوکم و بیش دارای قوام و دوام میباشد ( رفیع پور ، 1372 :5 ).

کراچ[1] و کراچفیلد[2] که تحت تأثیر رویکردهای روان شناختی هستند ، معتقدند " آدمی در طول زندگی خود با چیزهای گوناگون سرو کار دارد ، نسبت به این چیزها در او شناخت- های معین و احساسات بخصوص پدید می آید و نوعی آمادگی برای عمل در او پیدا می شود که نسبت به آنها ،به شیوه معینی رفتار می کند . ترکیب این شناخت ها، احساسات و آمادگی برای عمل نسبت به چیز معینی را بازخوردشخص به آن چیز می خوانیم " ( کراچ و کراچفیلد ، 1347 :97 ).

رفیع پور در کتاب خود اظهار می کند بهتر است که به جای واژه نگرش ، گرایش به کار برده شود .

2-5-2 ساخت نگرش

اکثر صاحب نظران حوزه روان شناسی اجتماعی معتقدند که سه جزء اساسی در شکل گیری نگرشها وجود دارد و آن عبارت است از اینکه نگرش ها از یک الگوی سه جزئیA.B.C پیروی می کنند . A نمایانگر جزء احساسی ، B نمایانگر جزء رفتاری و C نمایانگر جزء شناختی[3] می باشد . نگرش ها از آنچه که شخص درباره موضوع می گوید( جزء شناختی) ، از چگونگی احساس وی در مورد آن ( جزء احساسی ) و از گفته وی که نسبت به آن چگونه خواهد کرد ( جزءرفتاری ) استنباط می شوند . نگرش ها در برگیرنده های فکر ، احساس و نحوه دلخواه رفتار نسبت به موضوع نگرش هستند ، ولی آنچه در تعیین رفتار دخالت دارند عبارتند از : تمایل فرد به انجام آن رفتار ، هنجارهای اجتماعی ، عادتها ، پیامدهای مورد انتظار رفتار ، تجارب پیشین و تأثیر انتظار در موقعیت های قبلی (شکرکن،1372: 22)

بُعد شناختی ، اعتقادات و باورهای شخص درباره موضوع نگرش می باشد. به عبارت دیگر، شیوه ای است که یک موضوع ، واقعه یا وضعیتی را ادراک می کنیم . مهمترین شناخت ها ، آنهایی هستند که با نوعی ارزیابی همراهند ( مثل اعتقاد به خوبی یا بدی جنبه های مختلف موضوعی ) . بُعد احساسی که در آن انسان بر اساس احساس ، نه تفکر و حسابگری ، قضاوتها و عکس العملهای ارزیابی کننده نسبت به پدیده های پیرامونش نشان می دهد . موضوع ممکن است برای فرد خوشایند یا ناخوشایند باشد ، محبت یا نفرت اورا برانگیزد . بُعد رفتاری نگرش شامل تمایلات ، آمادگی ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است . در این بُعد نگرش فرد را آماده می کنند تا در برخورد با پدیده های اطراف خود ، به شیوه های معینی عمل کنند . اگر فردی نسبت به پدیده خاصی نگرش مثبت داشته باشد ، برای کمک کردن ، حمایت کردن ، پاداش دادن ، ستایش کردن و... آماده است و اگر نسبت به آن پدیده ، نگرش منفی داشته باشد ، برای آزار رساندن ، زیان وارد کردن ، عدم حمایت نابود کردن ،.... آمادگی خواهد داشت . ( کراچ و کراچفیلد ، 1347:97 ).

5. D.Kkresh

6. R.S.Crutchfield

7.Cogniation

فهرست مطالب

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

مفهوم نگرش

تعریف نگرش

ساخت نگرش

تئوری فیش باین و آیزن

مفهوم شهروند و شهروندی

تعریف شهروند و شهروندی

حقوق شهروندی

خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی

شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس

شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر

شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم

شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس

شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز

خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال

خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر

نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس

تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی

نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال

تعریف شهروندی

گسترش تاریخی شهروندی

ابعاد سه گانه شهروندی

نظریه پرورش

روش تحقیق در نظریه پرورش

انتقادات به نظریه پرورش

رویکرد استفاده و رضامندی

مخاطب شناسی

فهرست منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تعریف بازار و انواع آن:پاورپوینت تعریف بازار و انواع آن,دانلود پاورپوینت تعریف بازار و انواع آن,پاورپوینت رایگان تعریف بازار و انواع آن,پاورپوینت انواع بازار و مشتریهای آن,پاورپوینت آشنایی با بازار رقابت کامل,پاورپوینت تعریف بازار چیست,پاورپوینت مفهوم بازار چیست,دانلود تعریف بازار و انواع آن,تعریف بازار و انواع آن,تحقیق تعریف بازار و انواع آن,پروژه تعریف بازار و انواع آن,دانلود پاورپوینت انواع بازار و مشتریهای آن,دانلود پاورپوینت آشنایی با بازار رقابت کامل,دانلود پاورپوینت تعریف بازار چیست,

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول):اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,پاورپوینت اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,دانلود پاورپوینت اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,انواع عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,پاورپوینت انواع عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,دانلود پاورپوینت انواع عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,عایقکاری با مصالح پیش‌ساخته,پاورپوینت عایقکاری ب

پاورپوینت مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟:پاورپوینت مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟,دانلود پاورپوینت مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟,دانلود مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟,مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟,پاورپوینت مراقبه چیست ؟,دانلود پاورپوینت مراقبه چیست ؟,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟,دانلود تحقیق مدیتیشن یا مراقبه چیست ؟

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی:وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی ,حقوق بین الملل دریایی,کشتیهای خصوصی,آبهای داخلی,کشتی جنگی,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پژوهش وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی,مقاله وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی,تحقیق وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی,پروژه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن:دانلود پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن ,انواع فاضلاب,روش های تصفیه فاضلاب,پسآب,پاورپوینت بررسی فاضلاب,روش های تصفیه فاضلاب,پاورپوینت درس تصفیه آب و فاضلاب,پاورپوینت عمران,تصفیه فاضلاب,پاورپوینت فاضلاب

FsQCA (ترجمه فارسی):FsQCA

پاورپوینت توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی:پاورپوینت دوره آموزشی توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی,توانمندسازی,پاورپوینت توانمندسازی کارکنان و بهره وری سازمانی,توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی,پاورپوینت بهره وری سازمانی,سازمان,بهره وری کارکنان

بررسی شیوع كودك آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر یزد:كودك آزاری,خصوصیات والدین سوء رفتارگر جسمی,عوارض كودك آزاری,مبانی روانشناختی و خصوصیات والدین سوء رفتارگر,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بچینگ پلانت:بچینگ پلانت ,پاورپوینت بچینگ پلانت ,دانلود پاورپوینت بچینگ پلانت ,بچینگ,پاورپوینت بچینگ,دانلود پاورپوینت بچینگ,انواع میکسر,پاورپوینت انواع میکسر,دانلود پاورپوینت انواع میکسر,میکسر,پاورپوینت میکسر,دانلود پاورپوینت میکسر,انواع مدل بچینگ,پاورپوینت انواع مدل بچینگ,دانلود پاورپوینت انواع مدل بچینگ,انواع مدل بچینگ پلانت بتن خشک ,پاورپوین

پاورپوینت مبلمان شهری:مبلمان شهری,پاورپوینت مبلمان شهری,دانلود پاورپوینت مبلمان شهری,زیبا سازی,طراحی مبلمان شهری,پاورپوینت زیبا سازی شهری,پاورپوینت طراحی مبلمان شهری,دانلود پاورپوینت زیبا سازی شهری,دانلود پاورپوینت طراحی مبلمان شهری,مهندسی عمران,مهندسی ساختمان,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه