دریافت فایل با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه نگرش به حقوق شهروندی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه نگرش به حقوق شهروندی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه نگرش به حقوق شهروندی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, نحوه نگرش به حقوق شهروندی,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, نحوه نگرش , حقوق شهروندی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 75

واژه نگرش معادل لفظ attitude است ؛که خود از لغت aptuas در زبان لاتین به معنای تطبیق ، مشتق شده است و یک آمادگی ذهنی را برای یک عمل خاص می رساند ( رفیع پور ، 1372 : 5 ).

فریدمن و همکاران (1970) نگرش را نظامی بادوام که شامل یک عنصر شناختی ، یک عنصر احساسی و یک عنصر تمایل به عمل است ، تعریف می کنند . آلپورت ( 1935 ) نگرش را یک حالت روانی و عصبی آمادگی که از طریق تجربه سازمان یافته و تأثیری هدایتی یا پویا برپاسخ های فرد ،دربرابراشیا یا موقعیت هایی که به آن مربوط می شود، معرفی می کند ( کریمی ، 1386 : 224 ).

نگرش به معنی ، نظامی از تمایلات به عقاید و اعتقادات یک فرد نسبت به پدیده های محیط خود می باشد . این نظام از تمایلات و..... در طول زمان در پی تأثیر محیطی مثلاً ( تربیت ) و تجربیاتی ( به معنی وسیع آن) شکل می گیردوکم و بیش دارای قوام و دوام میباشد ( رفیع پور ، 1372 :5 ).

کراچ[1] و کراچفیلد[2] که تحت تأثیر رویکردهای روان شناختی هستند ، معتقدند " آدمی در طول زندگی خود با چیزهای گوناگون سرو کار دارد ، نسبت به این چیزها در او شناخت- های معین و احساسات بخصوص پدید می آید و نوعی آمادگی برای عمل در او پیدا می شود که نسبت به آنها ،به شیوه معینی رفتار می کند . ترکیب این شناخت ها، احساسات و آمادگی برای عمل نسبت به چیز معینی را بازخوردشخص به آن چیز می خوانیم " ( کراچ و کراچفیلد ، 1347 :97 ).

رفیع پور در کتاب خود اظهار می کند بهتر است که به جای واژه نگرش ، گرایش به کار برده شود .

2-5-2 ساخت نگرش

اکثر صاحب نظران حوزه روان شناسی اجتماعی معتقدند که سه جزء اساسی در شکل گیری نگرشها وجود دارد و آن عبارت است از اینکه نگرش ها از یک الگوی سه جزئیA.B.C پیروی می کنند . A نمایانگر جزء احساسی ، B نمایانگر جزء رفتاری و C نمایانگر جزء شناختی[3] می باشد . نگرش ها از آنچه که شخص درباره موضوع می گوید( جزء شناختی) ، از چگونگی احساس وی در مورد آن ( جزء احساسی ) و از گفته وی که نسبت به آن چگونه خواهد کرد ( جزءرفتاری ) استنباط می شوند . نگرش ها در برگیرنده های فکر ، احساس و نحوه دلخواه رفتار نسبت به موضوع نگرش هستند ، ولی آنچه در تعیین رفتار دخالت دارند عبارتند از : تمایل فرد به انجام آن رفتار ، هنجارهای اجتماعی ، عادتها ، پیامدهای مورد انتظار رفتار ، تجارب پیشین و تأثیر انتظار در موقعیت های قبلی (شکرکن،1372: 22)

بُعد شناختی ، اعتقادات و باورهای شخص درباره موضوع نگرش می باشد. به عبارت دیگر، شیوه ای است که یک موضوع ، واقعه یا وضعیتی را ادراک می کنیم . مهمترین شناخت ها ، آنهایی هستند که با نوعی ارزیابی همراهند ( مثل اعتقاد به خوبی یا بدی جنبه های مختلف موضوعی ) . بُعد احساسی که در آن انسان بر اساس احساس ، نه تفکر و حسابگری ، قضاوتها و عکس العملهای ارزیابی کننده نسبت به پدیده های پیرامونش نشان می دهد . موضوع ممکن است برای فرد خوشایند یا ناخوشایند باشد ، محبت یا نفرت اورا برانگیزد . بُعد رفتاری نگرش شامل تمایلات ، آمادگی ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است . در این بُعد نگرش فرد را آماده می کنند تا در برخورد با پدیده های اطراف خود ، به شیوه های معینی عمل کنند . اگر فردی نسبت به پدیده خاصی نگرش مثبت داشته باشد ، برای کمک کردن ، حمایت کردن ، پاداش دادن ، ستایش کردن و... آماده است و اگر نسبت به آن پدیده ، نگرش منفی داشته باشد ، برای آزار رساندن ، زیان وارد کردن ، عدم حمایت نابود کردن ،.... آمادگی خواهد داشت . ( کراچ و کراچفیلد ، 1347:97 ).

5. D.Kkresh

6. R.S.Crutchfield

7.Cogniation

فهرست مطالب

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

مفهوم نگرش

تعریف نگرش

ساخت نگرش

تئوری فیش باین و آیزن

مفهوم شهروند و شهروندی

تعریف شهروند و شهروندی

حقوق شهروندی

خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی

شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس

شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر

شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم

شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس

شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز

خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال

خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر

نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس

تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی

نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال

تعریف شهروندی

گسترش تاریخی شهروندی

ابعاد سه گانه شهروندی

نظریه پرورش

روش تحقیق در نظریه پرورش

انتقادات به نظریه پرورش

رویکرد استفاده و رضامندی

مخاطب شناسی

فهرست منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری مهارت ابراز وجود ، سازگاری شخصی یا حفظ سلامت روان:دانلود مبانی نظری مهارت ابراز وجود ، سازگاری شخصی یا حفظ سلامت روان,مبانی نظری مهارت ابراز وجود,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت انواع حافظه در پیک:پاورپوینت انواع حافظه در پیک,میکرو کنترلر پیک,پاورپوینت بررسی انواع حافظه در پیک,پاورپوینت کتاب میکرو کنترلر پیک,تحقیق درمورد حافظه پیک,دانلود مقاله حافظه در پیک,انواع حافظه در پیک,انواع حافظه ,پیک,ذخیره موقت داده ها,بررسی پاورپوینت انواع حافظه در پیک,دانلود پاورپوینت انواع حافظه در پیک

پاورپوینت آلودگی هوا:آلودگی هوا,پاورپوینت آلودگی هوا,دانلود پاورپوینت آلودگی هوا,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران:مسؤولیت مدنی دولت, مؤسسات عمومی در ایران,مسئولیت,مسئولیت مدنی,مسئولیت اخلاقی,مسئولیت حقوقی,پژوهش,مقاله,تحقیق,مقاله,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود مقاله

بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی:بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آشنایی با کاخ موزه سعدآباد:دانلود پاورپوینت آشنایی با کاخ موزه سعدآباد,کاخ موزه سعدآباد,پاورپوینت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ,کاخ سعدآباد ,پاورپوینت آشنایی با کاخ موزه سعدآباد,مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ,آشنایی با کاخ موزه سعدآباد

عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری:عوامل موثر در تخریب بناها,عوامل موثر در تخریب بافت های شهری,تخریب بناها و بافت های شهری,تخریب بناها,تخریب بافت های شهری,عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری,تحقیق تخریب بناها,مقاله تخریب بافت های شهری,بررسی عوامل موثر تخریب بناها و بافت های شهری,دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر تخریب,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دان

پاورپوینت بتن شفاف انتقال دهنده نور:بتن شفاف چیست,سنگها نیمه شفاف,لاتیراکان, بتن شفاف انتقال دهنده نور ,دانلود پاورپوینت بتن شفاف انتقال دهنده نور ,پاورپوینت بتن شفاف انتقال دهنده نور ,دانلود پروژه بتن شفاف انتقال دهنده نور ,پروژه بتن شفاف انتقال دهنده نور ,دانلود تحقیق بتن شفاف انتقال دهنده نور ,تحقیق بتن شفاف انتقال دهنده نور ,دانلود جزوه بتن شفاف انتقال دهن

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی 1:دانلود نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی ,نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی ,دانلود نمونه سوالات سراسری,دانلود نمونه سوالات,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار,کارافرینی

بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران:پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران,دسته حسابداری مدیریت مالی,فرمتword ( قابل ویرایش),تعداد صفحات 134 صفحه,این فایل شامل پایان نامه آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های ش