نمایش فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی، تفاوت فرهنگ قوی و ضعیف، عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی و فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی، تفاوت فرهنگ قوی و ضعیف، عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی و فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی، تفاوت فرهنگ قوی و ضعیف، عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی و فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, فرهنگ سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی، تفاوت فرهنگ قوی و ضعیف، عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی و فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی,مبانی نظری, پیشینه تحقیق, فرهنگ سازمانی, ویژگی های فرهنگ سازمانی,تفاوت فرهنگ قوی و ضعیف, عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی ,فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

فرهنگ سازماني موضوعي است كه به‌تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است. فرهنگ از ديرباز براي شرح كيفيت زندگي جامعه انساني به كار برده مي‌شود. ولي درباره فرهنگ سازماني آنچه مربوط به كار و رفتار مردمان در سازمان است كمتر سخن گفته شده است (رضوانی ،1379).

از تركيب دو واژه فرهنگ و سازمان انديشه‌اي تازه پديد آمده است كه هيچ‌يك از آن دو واژه اين انديشه را در بر ندارد. سازمان يك استعاره براي نظم و تربيت است درحالي‌كه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ كمك مي‌كند تا درباره چيزي جداي از مسائل فني در سازمان سخن گفته شود و باعث مي‌شود نوعي از روان همراه با نوعي رمز و راز پديد آيد. بنابراين مي‌توان گفت فرهنگ در يك سازمان مانند شخصيت در يك انسان است( شاین ، 1382).

فرهنگ سازماني پديده‌اي است كه در سازمان است و همه اعضاء اتفاق نظر دارند كه يك دست ناپيدا افراد را در جهت نوعي رفتار نا مرئي هدايت مي‌كند. شناخت و درك چيزي كه فرهنگ سازمان را مي‌سازد، شيوه ايجاد و دوام آن به ما كمك مي‌كند تا بهتر بتوانيم رفتار افراد در سازمان را توجيه كنيم.

2-1-2- تعريف فرهنگ سازماني

مقصود از فرهنگ سازماني، سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود. كريس آرجريس، فرهنگ سازماني را نظامي زنده مي‌خواند و آن را در قالب رفتاري كه مردم در عمل از خود آشكار مي‌سازند، راهي كه بر آن پايه به‌طور واقعي مي‌انديشند و احساس مي‌كنند و شيوه‌اي كه به‌طور واقعي با هم رفتار مي‌كنند تعريف مي‌كند. مي‌توان گفت كه همه افرادي كه در اين زمينه مطالعه نموده‌اند همگي توافق دارند كه فرهنگ:

ـ كلي است كه از مجموع اجزاي آن بيشتر است.

ـ تاريخچه سازمان را منعكس مي‌كند.

ـ به مطالعه انسان‌شناسي مانند رسوم و نهادها مربوط مي‌شود.

ـ توسط گروهي از افراد كه يك سازمان را تشكيل داده‌اند شكل گرفته است.

ـ حركت آن كند و سخت است.

ـ تغيير آن به سختي صورت مي‌گيرد.

با توجه به تعريف عنوان‌شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه تقريباً تمامي پژوهش گران از فرهنگ سازماني به‌عنوان مجموعه‌اي از ارزش ها، باورها، عقايد، فرضيات و هنجارهاي مشترك حاكم بر سازمان ياد مي‌كنند (علاقه بند، 1380).در واقع فرهنگ سازماني همان چيزي است كه به‌عنوان يك پديده درست به اعضاي تازه وارد آموزش داده مي‌شود و آن بيانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است.

فهرست مطالب

مفهوم فرهنگ سازمانی

تعريف فرهنگ سازماني

ويژگيهاي فرهنگ سازماني

عوامل و اجزا فرهنگ سازمانی:

چگونگي شكل‌گيري و تداوم فرهنگ سازماني

فرآيند تغيير فرهنگ سازماني

نقش فرهنگ

فــــرهنگ مشتـــرك (غالب) و پاره ‌فرهنگ هــــا

فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار

عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان

انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان

الگوی نوع شخصیت مدیریت

سير تاريخي مطالعات فرهنگ سازماني

فرهنگ قوي و فرهنگ ضعيف

مشخصات فرهنگ قوي و ضعيف

تفاوت فرهنگهای قوی یا ضعیف

روش‌هاي تشخيص جنبه‌هاي فرهنگ

پیشینه تحقیق

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه مالی شركت كارتن بهرام:پروژه مالی شركت كارتن بهرام,پروژه مالی,سیستم حقوق و دستمزد,انبارداری

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند:پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند,پرسشنامه ,رشد اجتماعی, وایلند

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان:پروژه کارافرینی کارگاه تولید آنتیموان,طرح توجیهی کارگاه تولید آنتیموان,کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان,دانلود پروژه کارگاه تولید آنتیموان,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان,طرح توجیه فنی کارگاه تولید آنتیموان,توجیه اقتصادی کارگاه تولید آنتیموان

پاورپوینت تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها:دانلودپاورپوینت تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها,تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها,پروژه تصفیه آب و فاضلاب,پاورپوینت استانداردهای آب و فاضلاب,پاورپوینت تفسیرنتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته:پروژه کارافرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,طرح توجیهی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,دانلود پروژه کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,طرح توجیه فنی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,توجیه اقتصادی کارگاه تولید قطعات بتن سبک

پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه:پیشینه ومبانی نظری تحقیق آموزش و توسعه

پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی:اصول برنامه ریزی آموزشی,پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی,دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی,آموزش در اجتماع در حال تحول ,پیش بایست های برنامه ریزی آموزشی,تشخیص كژیها و كاستیهای نظام آموزشی,استفاده از شاخصها در برنامه ریزی آموزشی,تهیه برنامه آموزشی كشور,اجرای برنامه آموزشی و ارزیابی آن

پاورپوینت معرفی بیماری اسپوروتریکوز و علائم و درمان اسپوروتریکوز:اسپوروتریکوز ,علل‌ بیماری اسپوروتریکوز ,عوامل تشديد كننده بیماری اسپوروتریکوز ,علايم‌ شايع‌ بیماری اسپوروتریکوز ,دانلود پاورپوینت معرفی بیماری اسپوروتریکوز,بیماری اسپوروتریکوز ,پاورپوینت معرفی بیماری اسپوروتریکوز و علائم و درمان اسپوروتریکوز

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی:پیشینه ومبانی نظری تاثیر هوش سازمانی(OI) در اثر بخشی سازمانی,مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی(OI) در اثر بخشی سازمانی,پیشینه نظری تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی سازمانی,پیشینه ومبانی نظری, تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی سازمانی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی (دهیاران):مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی(دهیاران),مبانی نظری و پیشینه تحقیق, مدیریت روستایی(دهیاران),مبانی نظری, پیشینه تحقیق, مدیریت روستایی,دهیاران,