فایل کامل پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS) می باشد.
کلمات کلیدی:پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

توضیحات ابزاری

مقیاس کمال گرایی[1] چند بعدی تهران (بشارت،1386) یک آزمون 30 سوالی است که سه بعد کمال گرایی خودمدار[2]، کمال گرایی دیگر مدار[3] و کمال گرایی جامعه مدار[4] را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از نمره 1 تا 5) می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های سه گانه آزمون به ترتیب 10 و 50 خواهد بود. مقیاس هایی که از آنها برای ساخت مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران استفاده شد عبارت بودند از «مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست[5] و همکاران»، «مقیاس کمال گرایی چند بعدی هویت[6] و فلت[7]»، «مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت[8] و همکاران» و مواردی از زیر مقیاس های پرسشنامه های دیگر، مخصوصاً پرسشنامه های سنجش اختلال های خوردن. از مجموعه 67 سوال اولیه که برای سنجش ابعاد کمال گرایی مناسب تشخیص داده شدند، ابتدا یک مجموعه 45 سوالی بر حسب ضرایب توافق بیشتر بین نظر سه متخصص در این زمینه، تهیه، و برای اجرای مقدماتی آماده شد. سپس مطابق نتایج ضرایب توافق کندال که بر اساس نظر ده متخصص روانشناس محاسبه شد و نیز نتایج مقدماتی تحلیل عوامل، 30 سوال که ارزش ویژه آنها بیشتر از 1 بود، برای سه عامل کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار انتخاب شدند و روی نمونه پژوهش اجرا شدند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن:دانلود مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت معماری فلک‌الافلاک:معماری فلک‌الافلاک,پاورپوینت معماری فلک‌الافلاک,دانلود پاورپوینت معماری فلک‌الافلاک,تاریخ ساخت بنا,پاورپوینت تاریخ ساخت بنا,دانلود پاورپوینت تاریخ ساخت بنا,ویژگی‌ ها ی فلک‌الافلاک,پاورپوینت ویژگی‌ ها ی فلک‌الافلاک,دانلود پاورپوینت ویژگی‌ ها ی فلک‌الافلاک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری

ترجمه مقاله اضطراب:ترجمه مقاله اضطراب,ترجمه مقاله,اضطراب

پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی:نقش فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی,پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی,دانلود پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی,فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی,پاورپوینت فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی,دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی,ساختمان هوشمند,پاورپوینت ساختمان هوشمند,دانلود پاورپوینت سا

پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق:دانلود پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق,فایل پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق,پاورپوینت با موضوع سایت الکترونیک خودرو شرق

پاورپوینت بررسی فرکتال و معماری:پاورپوینت بررسی فرکتال و معماری, فرکتال و معماری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

جهانگردی و صنعت توریسم:جهانگردی , صنعت توریسم,گردشگری,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه,جهانگردی و صنعت توریسم,پروژه جهانگردی و صنعت توریسم,تحقیق جهانگردی و صنعت توریسم,مقاله جهانگردی و صنعت توریسم,پایان نامه جهانگردی و صنعت توریسم,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

پاورپوینت آنالیز کلاستر:پاورپوینت آنالیز کلاستر,پاورپوینت, آنالیز کلاستر, آنالیز, کلاستر

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار:گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار,بررسی گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار,مقاله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار,تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار,پرسشنامه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت بسته بندی:پروژه حسابداری,دانلود پروژه حسابداری,پروژه حقوق و دستمزد,دانلود پروژه حسابداری حقوق و دستمزد,حسابداری,حسابداری حقوق و دستمزد,حقوق و دستمزد,پایان نامه حسابداری,کاردانی حسابداری,کارشناسی حسابداری