فایل کامل پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار )

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار ) می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار ),مسکن پایدار( سکونت پایدار ),پاورپوینت مسکن پایدار,مبانی برنامه ریزی مسکن,بررسی مسکن پایدار,پاورپوینت سکونت پایدار,پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار ),سکونت پایدار,پروژه مبانی برنامه ریزی مسکن,مسکن

توضیحات:

فایل مبانی برنامه ریزی مسکن،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

ریشه معنایی مسکن پایدار :

هایدگر بر پایه روشی به نام پدیدار شناسی میکوشد، معنای اصلی واژه و خود کلمه را بدون توضیح آنها از طریق چیزی جز خودشان بیان کند. (حبیبی:1386)

هایدگر میگوید ماهیت «بنا کردن» و «ساختن»، «اسکان یافتن» و«سکونت یافتن» است. . . و یادآور شده است که سکنی گزیدن نیز «نشانه مبانی شرایط انسانی» است(شوای:1384)

چنین نتیجه گیری میکند که انسان مدرن امروز چون با تفکر نمیسازد(تفکر در مورد معنی اصلی واژه که نشان دهنده فعالیت و کارکرد اصلی آن است و صرفاً دید کارکرد گرا به مسکن دارد)، پس نمیسازد و چون نمیسازد جاودانه هم نخواهد بود.و نهایتا سکونت گزیدن و به تبع آن مسکن ساختن از یاد رفته است. (حبیبی:1386)

به همین روش؛در زبان فارسی مسکن جایی است که در آن بتوان آرامش داشت و سکونت گرفت(حبیبی:1386)

ومسکن پایدار مفهوم مسکنی را دارد که علاوه بر امتداد و محفوظ بودن معنی اصلی واژه مسکن در طول زمان(جاودانگی)، اهداف توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری را نیز در همه ابعاد ذکر شده آن دنبال کند.

و...

فهرست مطالب:

مقدمه و طرح مسئله

توسعه پایدار:

پیشینه، مفهوم و ابعاد

توسعه پایدار شهری:

هدف، ابعاد و اصول

مسکن:

تعریف، مفهوم و ابعاد ( وجوه )

مسکن پایدار:

ریشه معنایی مسکن پایدار

تعریف جهانی مسکن پایدار( مناسب )

ابعاد و ویژگی های مسکن پایدار

شاخص ها و عناصرمسکن پایدار

نمونه ای از ساختمان های پایدار

جمع بندی

منابع و مواخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)

فایل مبانی برنامه ریزی مسکن،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

ریشه معنایی مسکن پایدار :

هایدگر بر پایه روشی به نام پدیدار شناسی میکوشد، معنای اصلی واژه و خود کلمه را بدون توضیح آنها از طریق چیزی جز خودشان بیان کند. (حبیبی:1386)

هایدگر میگوید ماهیت «بنا کردن» و «ساختن»، «اسکان یافتن» و«سکونت یافتن» است. . . و یادآور شده است که سکنی گزیدن نیز «نشانه مبانی شرایط انسانی» است(شوای:1384)

چنین نتیجه گیری میکند که انسان مدرن امروز چون با تفکر نمیسازد(تفکر در مورد معنی اصلی واژه که نشان دهنده فعالیت و کارکرد اصلی آن است و صرفاً دید کارکرد گرا به مسکن دارد)، پس نمیسازد و چون نمیسازد جاودانه هم نخواهد بود.و نهایتا سکونت گزیدن و به تبع آن مسکن ساختن از یاد رفته است. (حبیبی:1386)

به همین روش؛در زبان فارسی مسکن جایی است که در آن بتوان آرامش داشت و سکونت گرفت(حبیبی:1386)

ومسکن پایدار مفهوم مسکنی را دارد که علاوه بر امتداد و محفوظ بودن معنی اصلی واژه مسکن در طول زمان(جاودانگی)، اهداف توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری را نیز در همه ابعاد ذکر شده آن دنبال کند.

و...

فهرست مطالب:

مقدمه و طرح مسئله

توسعه پایدار:

پیشینه، مفهوم و ابعاد

توسعه پایدار شهری:

هدف، ابعاد و اصول

مسکن:

تعریف، مفهوم و ابعاد ( وجوه )

مسکن پایدار:

ریشه معنایی مسکن پایدار

تعریف جهانی مسکن پایدار( مناسب )

ابعاد و ویژگی های مسکن پایدار

شاخص ها و عناصرمسکن پایدار

نمونه ای از ساختمان های پایدار

جمع بندی

منابع و مواخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18صفحه)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت نظریه یادگیری پاولف:پاورپوینت نظریه یادگیری پاولف,دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری پاولف,دانلود نظریه یادگیری پاولف,نظریه یادگیری پاولف ,تحقیق نظریه یادگیری پاولف,دانلود تحقیق نظریه یادگیری پاولف,پروژه نظریه یادگیری پاولف,دانلود پروژه نظریه یادگیری پاولف,روانشناسی یادگیری ,پاورپوینت روانشناسی یادگیری,دانلود پاورپوینت روانشناسی یادگیری,دانلود,روانشناسی,دانل

دستگاه سوئیچ دیجیتال:دستگاه سوئیچ,سوئیچ دیجیتال,مخابرات,مرکز تلفن,دستگاه سوئیچ دیجیتال,دستگاه سوئیچ,سوئیچ,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

پاورپوینت مبانی توسعه معابر شهری:دانلود پاورپوینت مبانی توسعه معابر شهری,مبانی توسعه معابر شهری,معابر شهری,شهرسازی,پاورپوینت مبانی توسعه معابر شهری,پاورپوینت معابر شهری,توسعه معابر شهری,پاورپوینت توسعه معابر شهری,پاورپوینت بررسی معابر شهری,معبر شهری,پاورپوینت معبر شهری

پاورپوینت مواد مهندسی:دانلود پاورپوینت مواد مهندسی,مواد مهندسی,آشنایی با پاورپوینت مواد مهندسی,فلزات,پلیمرها,سرامیکها,مواد مرکب ,پاورپوینت مواد مهندسی,پاورپوینت آشنایی با پاورپوینت مواد مهندسی

مبانی نطری خودکارآمدی و عملکرد شغلی و توانمندسازی کارکنان:مبانی نطری خودکارآمدی و عملکرد شغلی و توانمندسازی کارکنان,مبانی نطری خودکارآمدی ,مبانی نطری توانمندسازی کارکنان,مبانی نطری عملکرد شغلی ,مبانی نطری, خودکارآمدی,عملکرد شغلی , توانمندسازی کارکنان

پاورپوینت تاریخ و هنر دوره گوتیک:پاورپوینت تاریخ وهنردوره گوتیک,پاورپوینت, تاریخ وهنردوره گوتیک,گوتیک

پاورپوینت تحلیل خانه ملنیکوف:دانلود پاورپوینت تحلیل خانه ملنیکوف,تحلیل خانه ملنیکوف,پاورپوینت بررسی و تحلیل خانه ملنیکوف,تحلیل خانه ملنیکوفکنستانتین ملنیکوف,پاورپوینت خانه ملنیکوف,پاورپوینت تحلیل خانه ملنیکوف,معرفی کنستانتین ملنیکوف ,خانه ملنیکوف

پیشینه ومبانی نظری تحقیق اعتبار:پیشینه ومبانی نظری تحقیق اعتبار

پاورپوینت حمام حاج آقا تراب:دانلود پاورپوینت حمام حاج آقا تراب,حمام حاج آقا تراب,آشنایی با حمام حاج آقا تراب,پاورپوینت بررسی و تحلیل حمام حاج آقا تراب,حمام حاج آقا تراب نهاوند,معماری حمام حاج آقا تراب,حمام,پاورپوینت حمام حاج آقا تراب,سربینه

پاورپوینت حسابداری اجاره ها:دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها,انواع قرارداد اجارهاز دیدگاه اجاره کننده,اجاره سرمایه ای,اجاره عملیاتی ,انواع اجاره از دیدگاه اجاره دهنده,اجاره اهرمی,ویژگی های اجاره شكل فروش,ویژگی های اجاره تامین مالی مستقیم,نحوه انعکاس اجاره های سرمایه ای درترازنامه,مبالغ اجاره دراجاره عملیاتی,فروش و اجاره مجدد,مزایای اجاره‌ها,معایب اجاره ها