کاملترین فایل مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت (ترجمه فارسی)

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت (ترجمه فارسی) می باشد.
کلمات کلیدی:مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت

نمونه ترجمه

چکیده
اندازه گیری و کنترل تولید گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه لجستیک (تدارکات) یک چالش مهم برای شرکت های امروزی با توجه به افزایش نگرانی در مورد اثرات زیست محیطی بر فعالیت های کسب و کار میباشد. این مقاله یک مدل برنامه نویسی ریاضی فازی دو هدفه مبتنی بر اعتبار را برای طراحی پیکربندی استراتژیک شبکه لجستیک سبز تحت شرایط نامطمئن پیشنهاد میکند. این مدل با هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و هزینه های کل ایجاد شبکه به طور همزمان به خاطر ارائه یک تعادل معقول بین آنها صورت گرفته است. یک شاخص ارزیابی اثرات زیست محیطی، عامه پسند اما معتبر، یعنی، شاخص تعادل CO2 برای مدل اثرات زیست محیطی در سراسر شبکه لجستیک مورد نظر، استفاده میشود. ...........................
یک مطالعه موردی صنعتی نیز برای نشان دادن انطباق مدل پیشنهادی و همچنین سودمندی روش حل آن، ارائه شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی:مبانی نظری وپیشینه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی,مبانی, نظری ,رفتار, شهروندی, سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های ارتباطی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های ارتباطی

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:ویژگی‌های شخصیت , ارزش‌های شخصی ,قضاوت اخلاقی , دانشجویان,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی (پروژه کارآفرینی):صندلی پلاستیکی,طرح تولید صندلی پلاستیکی,پروژه کارآفرینی,رشته مکانیک خودرو,بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت تولید صندلی,دانلود پروژه پایانی کارآفرینی با موضوع تولید صندلی پلاستیکی,تحقیق درمورد تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی,دانلود مقاله بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده:شخصیت نام تجاری , اعتماد, دلبستگی , تعهد ,نام تجاری ,صنعت مواد شوینده,تعهد به نام تجاری,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

پاورپوینت حادثه و اصول ایمنی در کار:حادثه و اصول ایمنی در کار

هر انچه که از جوش زیر پودری باید بدانید (بخش دوم):جوشکاری زیر پودری (SAW),پاورپوینت جوشکاری زیر پودری (SAW),دانلود پاورپوینت جوشکاری زیر پودری (SAW),جوش زیر پودری ,پاورپوینت جوش زیر پودری ,دانلود پاورپوینت جوش زیر پودری ,ترکیب پودرهای جوش,پاورپوینت ترکیب پودرهای جوش,دانلود پاورپوینت ترکیب پودرهای جوش,مقایسه پودر جوش زیر پـــودری با پوشش الکترود,پاورپوینت مقایسه پودر جوش زیر پـــودری با

پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال:پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال,دانلود و خرید پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال,خرید و دانلود پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال,خرید پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال,دانلود پاورپوینت برنامه سازی ساخت یافته پاسکال,دانلود و خرید پاورپوینت رشته کامپیوتر,پاورپوینت نرم افزار کامپیوتر,پاورپوینت درس برنامه سازی ساخت یافت

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه:دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه,تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه,پروژه تحلیل فضای شهری خیابان,خیابان خیام جنوبی ارومیه,پاورپوینت بررسی خیابان خیام,swotجدول,پاورپوینت بررسی فضای شهری خیابان خیام,تحلیل فضای شهری خیابان خیام,پاورپوینت تحلیل خیابان خیام جنوبی ارومیه

منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون:منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,دانلود منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,خرید منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,دانلود و خرید منابع آلودگی هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون ,منابع الودگی هوا,اوزون,کاربرد پرتو فرابنفش