کاملترین فایل تحقیق در مورد شرکت ماژین صنعت

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد تحقیق در مورد شرکت ماژین صنعت می باشد.
کلمات کلیدی:پایان نامه,ماژین صنعت,تحقیق در مورد شرکت ماژین صنعت,دانلود تحقیق در مورد شرکت ماژین صنعت,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش


پیشگفتار
مدیریت سازمان عمومی و خصوصی درچند دهه گذشته دگرگونیهای ژرفی را تجربه نموده است ضروریست مدیران به دقت با آنها روبرو شوند تا دریابند كه راز موفقیت كشورهای صنعتی به امور توسعه و اقتصاد و بتوانند با آگاهی به ذوق واستعداد خویش این یافته ها را با نیازهای سازمان های خود و فرهنگ بومی ایران اسلامی بسنجد و راههای نوینی را برای بهتر اداره كردن سازمانهای كشورمان انتخاب وتجربه نمایند.
اداره بهتر سازمانها ونقش آن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ودست یابی به هدفهای والا اهمیت روز افزون یافته وبه صورت راهی گریز ناپذیر در آمده است.
هنگامی كه آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت ورهبری مورد توجه قرارداد امروز می بینیم كه ساختار وجودی سازمانها آن چنان پیچیده است كه بدون برنامه ریزیهای دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند. اساس برنامه ریزی برآگاهی از فرصتها آتی وچگونگی استفاده از فرصتها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد.
فلسفه برنامه ریزی به عنوان یك نگرش و یك راه زندگی كه متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه،تفكر،آینده نگر وعزم راسخ به برنامه ریزی منظم ومداوم می باشد بخش انفكاك ناپذیر مدیریت است.
ضرورت برنامه ریزی فرد و سازمان برای رسیدن باهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارد بنابراین ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به جز بیشترین اهداف یك واقعیت انكارناپذیر است وهم نهادها درمحیطی متحول فعالیت می كنند.
عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی برنامه ریزی را به صورت یك ضرورت انكارناپذیر در تمام نهادها دراورده است پیتر دراكر معتقد است كه میان موثربودن انجام كارهای درست و كارایی درست انجام دادن كارها تفاوت است واین دو در مراحل انتخاب هدفها وآنگاه درچگونگی كسب آنها توام می باشد.
در تعریف اصل برنامه ریزی باید عنوان كرد كه:
برای دست یابی به هدف مورد نظر باید قبل از تلاش فیزیكی یا اقدام به انجام كار تلاش ذهنی یا برنامه ریزی كافی صورت بگیرد.

محتویات:
این پایان نامه در حال حاضر در شش فصل تنظیم گردیده است كه در فصل اول خلاصه ای از وضعیت شركت ماژین صنعت و در فصل دوم تئوریها ونظریه های برنامه ریزی احتیاجات مواد mRp آورده شده است.
در فصل سوم این پایان نامه سعی كرده ام یك سری تئوریهای با توجه به فرآیند تولید به قسمت فعالیت شخص جای دهم بیشتر مطالب این فصل با استفاده از مطالعات فعالیت هایی در این زمینه گردآوری شده است فصل چهارم اشاره به وضعیت كارخانه در مورد موضوع بحث برنامه ریزی احتیاجات دارد.فصل پنجم به مقایسه تئوریهای با عملكرد كارخانه اشاره می كند و درفصل آخر به بیان پیشنهادات ومشكلات پرداخته ام.

مقدمه:
موجودی هر واحد صنعتی قسمت مهمی از دارایی های ان واحد تشكیل می دهد كه به صورت مواد اولیه قطعات نیمه ساخته وساخته شده یافت می شود. سطح موجودی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد در شرایط عادی هرقدر موجودی كمتر باشد بهتر است زیرا از سرمایه میتوان به طریق دیگری استفاده نمود در شرایط ویژه كشور كم كردن موجودی در جهت استفاده از سرمایه مطلوب نبوده بلكه بهتر است كه از اقلام مقدار بیشتر در انبارها ذخیره گردد تا درموقع بحرانی از آنها استفاده شود از طرفی نیز با توجه به محدودیت ارزی نمی توان به مقدار بسیار از كالا ها خریداری و همچنین لازم است كالاهای را كه را زودتر به فروش رسانده و از بودجه آنها استفاده كرد. لذا باید سیاست مشخصی جهت برنامه ریزی مواد تعیین وآنها را اعمال كرد. به طور مثال از هر قلم دسته القام لازم است تا تعدادی را به عنوان موجودی اطمینان تعیین نموده وسپس با رعایت این مقدار حداقل جهت خرید مواد برنامه ریزی نمود.
با توجه به اینكه تعداد اقلام زیاد است ممكن است برخی اقلام كمبود داشته و برخی نیز زیادتر از مقدار لازم انبار شوند و یا ممكن ا ست بر اثر تعدد سفارشات نتوان آن ها را دسته بندی نمود و از تخفیف استفاده كرد. كمبودو یا اضافه داشتن مواد اولیه باعث بروزهزینه هایی می شود كه به آنها اشاره می نماییم.
هزینه های ناشی از كمبودكالا:
1)توقف خط تولید
2) خرید اضطراری
3) اتلاف وقت مسئولین
هزینه های ناشی از موجودی اضافی
1)راكد ماندن سرمایه
2) هزینه نگهداری زیادتر
3) اشغال فضا
4)فاسد شدن كالا ویا منسوخ شدن آن
5)هزینه پرسنل جهت كنترل مواد اضافی
عمده ترین دلایلی كه باعث می شود با كمبود موجودی و یا اضافه داشتن مواد مواجه شویم به شرح زیر است.
1)اشتباه در ثبت درخواست ها
2)اشتباه در پیش بینی تقاضا
3)تغییر در میزان تقاضا
4)اشتباه در تعیین مقادیر كه باید ذخیره شوند
5)خرید مقادیر پیش از حد لزوم
6)عدم اطلاع كافی از هزینه های زیاد نگهداری
7)ضعف در سیستم برنامه ریزی و كنترل مواد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فرایند یادگیرى انسان:پاورپوینت فرایند یادگیرى انسان,دانلود پاورپوینت فرایند یادگیرى انسان,پاورپوینت فرآیند یادگیری در بالغین,دانلود پاورپوینت فرآیند یادگیری در بالغین,دانلود فرایند یادگیرى انسان,فرایند یادگیرى انسان,تحقیق فرایند یادگیرى انسان,دانلود تحقیق فرایند یادگیرى انسان,پروژه فرایند یادگیرى انسان,دانلود پروژه فرایند یادگیرى انسان

مبانی و پیشینه نظری برنامه ­ریزی استراتژیک:برنامه ­ریزی استراتژیک,مبانی و پیشینه نظری برنامه ­ریزی استراتژیک,پیشینه نظری برنامه ­ریزی استراتژیک

پاورپوینت اقتصاد آموزش و پرورش:پاورپوینت اقتصاد آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت اقتصاد آموزش و پرورش,پاورپوینت رایگان اقتصاد آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت رایگان اقتصاد آموزش و پرورش,پاورپوینت تاثیر اقتصاد بر آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت تاثیر اقتصاد بر آموزش و پرورش,پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی,دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی,دانلود اقتصاد آ

پاورپوینت مبانی و مراحل مدیریت سوانح:پاورپوینت آشنایی با مبانی و مراحل مدیریت سوانح ,مبانی و مراحل مدیریت سوانح ,پاورپوینت مدیریت سوانح,مدل چرخه ای مدیریت حوادث و سوانح ,چرخه مدیریت خطرپذیری و بحران ,پاورپوینت مراحل آمادگی سوانح,سوانح,پاورپوینت سوانح

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش چهارم ):عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,دانلود پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,عوامل تخریب بتن,پاورپوینت عوامل تخریب بتن,دانلود پاورپوینت عوامل تخریب بتن,راه کارهای ترمیم بتن ,پاورپوینت راه کارهای ترمیم بتن ,دانلود پاورپوینت راه کارهای ترمیم بتن ,ترمیم و تکنولوژی بتن ,پاورپوی

مبانی نظری انزوای اجتماعی:دانلود مبانی نظری انزوای اجتماعی,انزوای اجتماعی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت اصول تغذیه صحیح:دانلود پاورپوینت اصول تغذیه صحیح,اصول تغذیه صحیح,پاورپوینت تغذیه,تغذیه سالم و صحیح,پزشکی تغذیه,گروه های غذایی,پاورپوینت تغذیه صحیح,هرم تغذیه,تغذیه و افزایش حافظه,پاورپوینت پزشکی,تغذیه

پاورپوینت فناوری سقفهای فضایی و سبک:فناوری سقفهای فضایی و سبک

بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه:كلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی,تعریف حقوق فردی,انواع حقوق فردی,بحث تطبیقی در آزادی فردی,تعریف آزادی فردی,انواع آزادی عملكرد فردی,حق حیات,آزادی و مصونیت مسكن,تعرض ناپذیری مكاتبات,آزادی رفت وآمد,آزادی اندیشه,آزادی گردهمایی,بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی,اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه,ا

پاورپوینت موزه فرش (25 اسلاید):پاورپوینت موزه فرش ,پاورپوینت, موزه فرش