خرید اینترنتی فایل ترجمه مقاله استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME های تحت سرپرستی زنان

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد ترجمه مقاله استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME های تحت سرپرستی زنان می باشد.
کلمات کلیدی:ترجمه مقاله استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME های تحت سرپرستی زنان,ترجمه مقاله ,استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME های تحت سرپرستی زنان,رشد کسب وکار, استراتژی ها, زنان کارآفرین, برنامه ریزی کسب وکار, توسعه کسب و کار,کارآفرینی گرایی, زنان, سازمان کوچک و متوسط

ترجمه مقاله استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME های تحت سرپرستی زنان


رشته مدیریت

Growth and planning strategies within women-led SMEs (2013)

منوی: ترجمه و مقاله بیس

توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word)

چکیده فارسی

هدف: هدف این مقاله کشف استراتژی های برنامه ریزی، افق های استراتژی های برنامه ریزی و روابط میان افق های برنامه ریزی کسب وکارهای زنان کارآفرین است که تمایل به رشد کسب وکارشان دارند، و از تعداد کارکنان و فروش سالیانه به عنوان شاخص های عملکرد کسب وکار استفاده می شود.

طراحی/متدولوژی / رویکرد: به منظور جمع آوری داده ها برای این مطالعه اکتشافی، این پرسشنامه توسط ایمیل به افراد شبکه های زنان کارآفرین در سراسر انگلستان و والس ارسال شد. پرسشنامه ها برای تحلیل بر اساس شاخص پاسخگویی انتخاب شدند که در آنها تمایل به رشد کسب وکار وجود داشت.داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند تا آماره های توصیفی ایجاد شده و آزمون فرضیات انجام گیرد.

یافته ها- مهم ترین استراتژی های رشد کسب وکار عبارتند از: بهبود محصول یا خدمات موجود و بسط تبلیغات و ارتقا. افق های برنامه ریزی بسیار کوتاه است ، اغلب سه ماهه، اگر چه افق های برنامه ریزی مرتبط با محصول جدید و ورود به بازاهای جدید به نسبت بیشتر است. چنین افق های برنامه ریزی کوتاه مدتی می تواند پیامدهای جدی برای عملکرد و رشد کسب وکار ها داشته باشد. افق های برنامه ریزی برای جریان نقدی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها با تعداد کارکنان در ارتباط است، درحالیکه افق های برنامه ریزی برای جریان نقدی، مرتبط با توسعه محصول جدید و مخارج مرتبط با فروش سالیانه است.

کاربردهای عملی- زنان کارآفرین نیاز به تشویق دارند تا افق های برنامه ریزی شان را گسترش دهند، بخصوص در امر شاخص های مالی همچون مخارج، جریان های نقدی و سرمایه گذاری.

اصالت/ارزش- این تحقیق سهمی در ادبیات در حال رشد زنان کارآفرین و کسب و کار آنان دارد تا دیدگاهی که روی استراتژی های رشد و افق های برنامه ریزی خواهد داشت.

کلید واژه ها : رشد کسب وکار، استراتژی ها، زنان کارآفرین، برنامه ریزی کسب وکار، توسعه کسب و کار، کارآفرینی گرایی، زنان، سازمان کوچک و متوسط

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مدد کاری:بررسی مدد کاری, مدد کاری,پایان نامه مدد کاری,مبانی مددکاری اجتماعی,حرفه مددکاری

قاعده غرور:مستند قاعده غرور,ضامن بودن آمر,قاعده غرر,مستند قاعده,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت مهندس سید هادی میرمیران:آثارمعماری مهندس میرمیران,افتخارت مهندس میر میران,بررسی آثار سید هادی میرمیران,بیوگرافی سید هادی میرمیران,پاورپوینت رایگان سید هادی میرمیران,تجزیه و تحلیل سید هادی میرمیران,سید هادی میرمیران,طراحی سید هادی میرمیران,معرفی آثار سید هادی میرمیران,معماری هادی میرمیران

پاورپوبنت انواع ارزشیابی:پاورپوبنت انواع ارزشیابی 10 اسلاید,پاورپوبنت انواع ارزشیابی ,انواع ارزشیابی

پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری:دانلود پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری,فرهنگ وسبک در معماری,پاورپوینت فرهنگ در معماری,پاورپوینت سبک در معماری,سرچشمه فرهنگ,پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری,پروژه معماری ,فرهنگ در معماری,سبک در معماری

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی:مسئولیت كیفری,عملیات ورزشی

صنایع دستی سیستان و بلوچستان:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت جوشکاری حالت جامد:پاورپوینت جوشکاری حالت جامد,دانلود پاورپوینت جوشکاری حالت جامد,جوشکاری حالت جامد,دانلود مقاله جوشکاری حالت جامد,مقاله جوشکاری حالت جامد,پروژه جوشکاری حالت جامد,دانلود پروژه جوشکاری حالت جامد,جزوه جوشکاری حالت جامد,دانلود جوشکاری حالت جامد,پژوهش جوشکاری حالت جامد,دانلود پژوهش جوشکاری حالت جامد,تحقیق جوشکاری حالت جامد,جوشکاری حالت جامد

پاورپوینت کار آفرینی گام به گام:کار آفرینی گام به گام ,کار آفرینی,پاورپوینت کار آفرینی,تحقیق درمورد کار آفرینی,دانلود مقاله کار آفرینی گام به گام ,جستجو و ارزیابی فرصت ها,خلاقیت و نوآوری,طرح كسب و كار,دانلود پاورپوینت مراحل کار آفرینی,تأسیس و مدیریت بنگاه اقتصادی

پاورپوینت نگاه کردن، گوش دادن و رفتار (درس پودمان 1 هنر کلاس دهم):نگاه کردن ، گوش دادن و رفتار,پاورپوینت نگاه کردن ، گوش دادن و رفتار,دانلود پاورپوینت نگاه کردن ، گوش دادن و رفتار,پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم ( نگاه کردن، گوش دادن و رفتار ),پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم ,پاورپوینت نگاه کردن، گوش دادن و رفتار,پاورپوینت پودمان 1 هنر دهم