فایل پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری,فایل پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری,پاورپوینت با موضوع آموزش و پرورش و نابرابری

چکیده:

آموزش و پرورش و نابرابری

سیاستگذاری آموزشی مانند هر سیاستگذاری بر پایه های اخلاق و ارزش و ایدئولوژی است .

گسترش آموزش و پرورش همراه با استقرار دموکراسی

اگر آموزش و پرورش به کاهش نابرابری کمک می کند لذا امری اخلاقی است چرا که رشد تواناییها و قابلیتهای افراد را برای کاهش مشقت زندگی ببار می آورد.

نقش سیاستگذاری آموزشی برای تغییر شرایط نابرابرانه است؟ تغییر در ذات سیاستگذاری است

نقش آموزش در کاهش نابرابریها و فاصله ثروت و قدرت؟ مورد تردید است؟

ما تحقیق را برای سیاستگذاری لازم داریم : تحقیق+ارزش گذارها=سیاست = تغییر

نظریه های نابرابری و آموزش در مدارس

مطالعات کلمن در باره نابرابری در آموزش و پرورش

بولز و جنیس : مدارس و نظام اقتصادی

برنشتاین: کدهای زبانی

ایلیچ: برنامه پنهان

بوردیو: آموزش و بازتولید فرهنگی

ایلیچ: تحلیل بازتولید فرهنگی

استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری
مطالعات کلمن

اگر آموزش نابرابری زدایی می کند پس باید نشان دهیم چرا نابرابری هایی وجود دارد؟

زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نیم میلیون دانش آموز مورد تحقیق بود

نابرابریهای ناشی از اختلاف قومی

مطالعات کلمن: بررسی نیم مهارتهای کلامی و غیره میلیون دانش آموز و معلم

نتیجه: زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نه توزیع امکانات آموزشی

پبامد این مطالعات: تغییرات در سیاستگذاری و لذا قانون مدنی بود

نقد مطالعات
(مطالعات را نباید دربست پذیرفت)

روند پژوهی نباشد

مربوط به یک مقطع زمانی خاص نباشد

با مطالعات دیگری تکمیل شود

مطالعات ژرفانگر نشان داد مدارس در پیشرفت تحصیلی نقش دارد

کیفیت کنش متقابل دانش آموز و معلم امری مهم است

جوهمکاری و مراقبت بین اولیا و معلمان و دانش آموزان مهم است

عدم تاثیرمنابع مادی در تفاوتها و عملکرد آموزشی

تاثیرزمینه های خانوادگی و اجتماعی در عملکرد آموزشی

در جاییکه دانش آموزان فقیر همکلاس ثروتمندان موفق ترند، مدارس مختلط الطبقه موفق ترند. چرا؟

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی:دانلود پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی,مفاهیم تكنولوژی,مدیریت تکنولوژی,پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تكنولوژی,مدل اجزای تكنولوژی,مدل چرخه عمر تكنولوژی,پاورپوینت مفاهیم تكنولوژی,مدیریت,تکنولوژی

پروژة SSADM:پروژة SSADM,پروژة SSADM,مقاله و پروژة SSADM,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنی:افسردگی , دختران نوجوان و جوانان ,قشر فقیر ,دختران نوجوان ,جوان قشر غنی,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,مقایسه میزان افسردگی در بین دختران قشر فقیر و دختران قشر غنی,پروژه مقایسه میزان افسردگی در بین دختران قشر فقیر و دختران قشر غنی,پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در بین دختران قشر فقیر و دختران قشر غنی,پژوهش مقایسه میزان افسردگی در بین دخ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز:مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, مدیریت دانش , الگوی بوکویتز و ویلیامز

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنكرون:تحلیل,الگوریتم شاخه ,قید موازی,آسنكرون,تحلیل الگوریتم شاخه ,قید موازی آسنكرون,تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنكرون,پروژه,پزوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پزوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری:پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری,دانلود پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری,پاورپوینت امنیت,دانلود پاورپوینت امنیت,مقاله امنیت شبکه های کامپیوتری,دانلودمقاله امنیت شبکه های کامپیوتری,پروژه امنیت شبکه,دانلود پروژه امنیت شبکه

پاورپوینت ایمنی حفاری:پاورپوینت ایمنی حفاری,ایمنی حفاری ,تحقیق ایمنی حفاری ,مقاله ایمنی حفاری,چند تعریف مهم در حفاری ,مخاطرات عملیات حفاری,موانع سطحی,خطر برخورد با سرویسهای جانبی ,خطر سقوط افراد و خودرو ,خطر انباشت خاک و مصالح,

مبانی و پیشینه نظری اعتیاد به اینترنت:مبانی و پیشینه نظری اعتیاد به اینترنت,پیشینه نظری اعتیاد به اینترنت,اعتیاد به اینترنت

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری کلاس نهم:پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم,پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه,پاورپوینت کار و فناوری نهم,پودمان ترسیم با رایانه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صدقه، مشارکت و مشارکت سیاسی و اجتماعی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق صدقه، مشارکت و مشارکت سیاسی و اجتماعی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق, صدقه، مشارکت و مشارکت سیاسی و اجتماعی, مبانی نظری , پیشینه تحقیق, صدقه, مشارکت , مشارکت سیاسی و اجتماعی