فایل پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری,فایل پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری,پاورپوینت با موضوع آموزش و پرورش و نابرابری

چکیده:

آموزش و پرورش و نابرابری

سیاستگذاری آموزشی مانند هر سیاستگذاری بر پایه های اخلاق و ارزش و ایدئولوژی است .

گسترش آموزش و پرورش همراه با استقرار دموکراسی

اگر آموزش و پرورش به کاهش نابرابری کمک می کند لذا امری اخلاقی است چرا که رشد تواناییها و قابلیتهای افراد را برای کاهش مشقت زندگی ببار می آورد.

نقش سیاستگذاری آموزشی برای تغییر شرایط نابرابرانه است؟ تغییر در ذات سیاستگذاری است

نقش آموزش در کاهش نابرابریها و فاصله ثروت و قدرت؟ مورد تردید است؟

ما تحقیق را برای سیاستگذاری لازم داریم : تحقیق+ارزش گذارها=سیاست = تغییر

نظریه های نابرابری و آموزش در مدارس

مطالعات کلمن در باره نابرابری در آموزش و پرورش

بولز و جنیس : مدارس و نظام اقتصادی

برنشتاین: کدهای زبانی

ایلیچ: برنامه پنهان

بوردیو: آموزش و بازتولید فرهنگی

ایلیچ: تحلیل بازتولید فرهنگی

استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری
مطالعات کلمن

اگر آموزش نابرابری زدایی می کند پس باید نشان دهیم چرا نابرابری هایی وجود دارد؟

زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نیم میلیون دانش آموز مورد تحقیق بود

نابرابریهای ناشی از اختلاف قومی

مطالعات کلمن: بررسی نیم مهارتهای کلامی و غیره میلیون دانش آموز و معلم

نتیجه: زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نه توزیع امکانات آموزشی

پبامد این مطالعات: تغییرات در سیاستگذاری و لذا قانون مدنی بود

نقد مطالعات
(مطالعات را نباید دربست پذیرفت)

روند پژوهی نباشد

مربوط به یک مقطع زمانی خاص نباشد

با مطالعات دیگری تکمیل شود

مطالعات ژرفانگر نشان داد مدارس در پیشرفت تحصیلی نقش دارد

کیفیت کنش متقابل دانش آموز و معلم امری مهم است

جوهمکاری و مراقبت بین اولیا و معلمان و دانش آموزان مهم است

عدم تاثیرمنابع مادی در تفاوتها و عملکرد آموزشی

تاثیرزمینه های خانوادگی و اجتماعی در عملکرد آموزشی

در جاییکه دانش آموزان فقیر همکلاس ثروتمندان موفق ترند، مدارس مختلط الطبقه موفق ترند. چرا؟

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران:سبكهای دلبستگی ,هویت فردی , نوجوانان دختر,مرحله نوجوانی,دوران بلوغ,رشد جسمانی,رشد عقلی ذهنی,رشد عاطفی,رشد اجتماعی,هویت,روانکاوی,یادگیری اجتماعی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی:دانلود پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی, پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی,مبانی هنرهای تجسمی,ppt

پاورپوینت فرضیه بازارهای کارا و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:دانلود رایگان پاورپوینت فرضیه بازارهای کارآ و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ,فرضیه بازارهای کارآ و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ,ارتباط الگوی فیشر و CAPM ,تعریف بازار های کارا ,انواع بازارهای کارآ,مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ,الگوی فیشر یا الگوی ارزش فعلی یا اطمینان کامل ,الگوی فیشر یا الگوی ارزش فعلی ,الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM ),ارتباط الگوی فیشر و CAPM ,CAPM و داده های حسابداری ,رابطه ی خاص بین سود خالص و قیمت سهام,

دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه:دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه,مشكلات مبتلا به تامین تك منبعی پروژه ها,تاریخچه تجهیز منابع مالی پروژه ها,طبقه بندی کلی روش های تامین مالی,بهره گیری از تسهیلات مالی ( وام ),معیار انتخاب پروژه در بانک های توسعه ای,چرخه پروژه در بانک های توسعه ای,انواع تسهیلات بانك توسعه ای,تامین مالی طرح ها از منابع دولتی,بهره گیری از فا

پاورپوینت اقتصاد كاربردی برای مدیران:پاورپوینت,اقتصاد كاربردی برای مدیران

تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP:تولید همزمان ,برق, حرارت , سرما,CHP , CCHP,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین:هشت هفته ,تمرین مقاومتی , سطوح پلاسمایی ,کمرین , انسولین , موش های نر ,مقاوم به انسولین,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت مشاهده فرهنگ و هنر هفتم:پاورپوینت مشاهده فرهنگ و هنر هفتم,پاورپوینت مشاهده,پاورپوینت مشاهده فرهنگ و هنر,مشاهده فرهنگ و هنر هفتم

تحقیق در مورد نقش تبلیغات در بازاریابی:نقش تبلیغات در بازاریابی

جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ:جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ