فایل پیشینه و مبانی نظری بزهکاری و قتل های سریالی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پیشینه و مبانی نظری بزهکاری و قتل های سریالی می باشد.
کلمات کلیدی:پیشینه و مبانی نظری بزهکاری و قتل های سریالی,مبانی نظری بزهکاری و قتل های سریالی,پیشینه نظری بزهکاری و قتل های سریالی,پیشینه و مبانی نظری, بزهکاری و قتل های سریالی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

بزهکاری ....................................... 8

مفهوم بزهکاری ................................. 9

انواع بزهکاری ................................. 10

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ...................... 11

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی .................. 12

بزهکاری بزرگسالان و اطفال...................... 13

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان................... 14

طبقه بندی بزهکاران............................. 15

طبقه بندی لمبروزو.............................. 16

طبقه بندی زیلینگ............................... 16

طبقه بندی زابو................................. 17

طبقه بندی پیناتل............................... 17

نظریه های بزهکاری ............................. 19

تبیین های زیست شناختی.......................... 19

سیماشناسی ..................................... 19

جمجمه شناسی ................................... 20

دیدگاه اثبات گرایی............................. 20

نظریه های تیپ بدنی ............................ 21

تبیین های روان شناختی ......................... 24

نظریه یادگیری اجتماعی ......................... 24

نظریه کنترل اجتماعی ........................... 26

نظریه فشار..................................... 27

نظریه خنثی سازی ............................... 29

نظریه برچسب زنی ............................... 30

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی. 31

نظریه رادیکال بزهکاری ......................... 31

نظریه های تلفیقی بزهکاری....................... 32

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر.............. 33

جرم............................................ 34

انواع جرائم ................................... 35

قتل ........................................... 36

قتل های سریالی ................................ 40

تعریف لغوی..................................... 40

تعریف اصطلاحی .................................. 40

ارکان قتل سریالی .............................. 42

انواع قتل های سریالی .......................... 44

ویژگی های قاتلان سریالی......................... 46

گونه شناسی قتل های سریالی ..................... 50

انگیزه شناسی قتل های سریالی ................... 53

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی ....... 59

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ........ 61

مدل کنترل آسیب هیکی ........................... 61

مدل انگیزش رسلر................................ 62

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ...................... 63

1-2 بزهکاری

عملاً هیچ روزی نیست که خبری از جرایم جوانان در رسانه ها نباشد. آمارها از سالی به سال دیگر تغییر می کند، اما به طور کلی نرخ بزهکاری به ویژه اقدامات خشونت آمیز بیش از نسل گذشته بوده است(لاندمن، 1993، به نقل از شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).

بزهکاری، همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که ، بیش تر مردم به این قواعد پای بندند و بدان به دیده احترام می نگرند(ولد، ترجمه شجاعی 1388).

بزهکاری هنوز به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می شود و به دلیل رکود اقتصادی مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر جوانان، شاید نرخ آن افزایش هم پیدا کند. رفتار مجرمانه جوانان انواع فعالیت ها را دربر

می گیرد، علاوه بر رفتار مجرمانه ، جوانان ممکن است اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب شوند که تنها برای گروه سنی آنها رفتار جرم آمیز به حساب آید. (شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام 1389).

در جامعه شناسی انحرافات هرگونه رفتار، عقیده یا شرایطی که هنجارهای اجتماعی را نقص کند انحراف اجتماعی خوانده می شود (احمدی ، 1388).

رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بزهکاری نامیده می شود و جوانان مرتکب به این رفتارها را بزهکار می نامند(شومیکر، 1990).

بزرگسالان همواره نگران رفتار ناشایست جوانان و نوجوانان خود هستند. شاید این نگرانی و توجه زیاد به انحرافات جوانان، ریشه در این فکر داشته باشد که بزهکار امروز در صورتی که کاری برای تغییر رفتار اجتماعی و سرانجامش نشود، مجرم فردا خواهد بود(شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی:پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی,ادیان الهی,پاورپونت مردان مبارز,زنان قهرمان,دانلود پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی,دانلود پاورپونت,پاورپونت

دانلود پرسشنامه مثلث شناختی (CTI):پرسشنامه مثلث شناختی (CTI),پرسشنامه,مثلث شناختی

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مكانیزه كتابخانه:تجزیه و تحلیل, پیاده سازی, سیستم مكانیزه كتابخانه,پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

دانلود پاورپوینت نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی:دانلود پاورپوینت نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی، تعریف ارتباطات، نقش ارتباطات، ارزیابی اصول ارتباطات، نظریه های طبقه بندی فرآیند ارتباطات، جهت های ارتباطات، شبکه های ارتباطات، موانع ارتباطات موثر، عوامل مؤثر بر اثر بخشی ارتباطات کارکنان در سازمان، ارتباطات در رویکردهای سنتی ، روابط انسانی و منابع انسانی

دانلود پاورپوینت مرحله مقایسه در مدیریت استراتژیک:دانلود پاورپوینت مرحله مقایسه در مدیریت استراتژیک,چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF) ,چارچوب مباحث مرحله مقایسه ,تعریف استراتژی ,بررسی استراتژی ها ,انتخاب استراتژی ها ,اولویت بندی استراتژی ها ,سطح بندی استراتژی ها ,استراتژی های سطح سازمان,استراتژی های سطح کسب و کار,استراتژی های سطح وظیفه,ویژگیهای تصمیمات استراتژیك در سطوح مختلف,تقسیم بند

پیشینه پژوهش سرمایه انسانی و بهره وری و عملکرد:پیشینه پژوهش سرمایه انسانی و بهره وری و عملکرد,پیشینه سرمایه انسانی و بهره وری و عملکرد, پژوهش سرمایه انسانی و بهره وری و عملکرد,پیشینه پژوهش, سرمایه انسانی و بهره وری و عملکرد

پاورپوینت دلیل تخریب روسازی جاده ها:دانلود پاورپوینت دلیل تخریب روسازی جاده ها,دلیل تخریب روسازی جاده,دانلود پاورپوینت روسازی,انواع عریان شدن,علت عریانی,بررسی راهکارهای جلوگیری از تخریب روسازی,تخریب روسازی جاده,پاورپوینت عریان شدن آسفالت,آسیب در سطح آسفالت

پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی):دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری,دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی),دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و

پاورپوینت ایمنی در ساخت وساز:ایمنی در ساخت وساز ,دانلود پاورپوینت ایمنی در ساخت وساز,پاورپوینت ایمنی در ساخت وساز ,دانلود پروژه ایمنی در ساخت وساز ,پروژه ایمنی در ساخت وساز ,دانلود تحقیق ایمنی در ساخت وساز ,تحقیق ایمنی در ساخت وساز ,دانلود جزوه ایمنی در ساخت وساز ,جزوه ایمنی در ساخت وساز ,دانلود پژوهش ایمنی در ساخت وساز,پژوهش ایمنی در ساخت وساز ,سازه ,دا

بانک شماره موبایل محله های تهران:شماره موبایل تهران,کل شماره موبایل تهران,شماره موبایل همراه اول,موبایل همراه اول تهران,بانک شماره موبایل تهران,کل شماره های همراه اول در تهران,شماره موبایل مناطق تهران