خرید و دانلود استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی می باشد.
کلمات کلیدی:استكبار جهانی,سفسطه دمكراسی,دمكراسی,استكبار,بررسی سفسطه دمكراسی,تحقیق دمكراسی,مقاله استكبار جهانی,تحقیق بررسی استكبار جهانی,علوم اجتماعی,استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی,دانلود مقاله بررسی استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیقیكی ازتناقض های دنیای ما این است كه همه از دمكراسی ملی خود صحبت می كنند وكسی نیست كه ازدمكراسی بین دولتها و ملتها سخن بگوید .اگر هر عضو خانواده ای از دمكراسی نوع خود صحبت كند بدون اینكه دمكراسی در بین آن خانواده وجود داشته باشد سرنوشت چنین خانواده ای چه خواهد بود ؟ در جامعۀ بشری نیز اگر به فرض ،درهمۀ ملتها دمكراسی مود علاقه خود را پیاده كنند ولی میان خود دمكراسی نداشته باشند ،چنان نظام جهانی چیزی جزیك سیستم ستم گرانه و عقب مانده نخواهد بود .

امروز دمكراسی به عنوان مردم سالاری ، در خود جوامع غرب رو به انحطاط است و در سطح بین المللی ، دمكراسی و برابری در مقابل قانون وجود ندارد .«نظام جهانی و رابطۀ بین اللملی » با همۀ سازمانهای خودكه از پایان جنگ جهانی دوم به وجود آمده،به طور كلی یك سیستم«پدر سالاری» به معنی دیكتاتوری و زورگوئی آن است و نه یك سیستم دمكراسی به معنی مشاركت ،آزادی و مردم سالاری.

چطورمی توان درسطح ملی از « دمكراسی » غرب به عنوان مردم سالاری صحبت كرد ، وقتی كه رابطۀ بین دولتها براساس نابرابری پایه گذاری شده است ونفاق ،تفرقه ، آشوب و تهمت و شخصیت كشی تحت لوای دمكراسی دردستورروزمسكبران قراردارد.قرآن كریم می فرماید:استكبار از صفات شیطان ( سورۀ بقره ، آیۀ 34) ، از صفات كفار ( سورۀ جاثیه ، آیه 31 ) و از صفات قوم گرائی و وسعت طلبی یهود ( سورۀ بقره ، آیۀ 87 ) است و دانشجویان علوم سیاسی و اجتماعی امروز ، وجود این صفات را به خوبی می توانند در آثار متفكران سیاسی غرب مانند ماكیاولی و هابس ملاحظه كنند و خصایص مربوط به آنها را در ادبیات معاصر مربوط به صهیونیسم مشاهده كنند .خاطرات بازیگران سیاسی دورۀ ما،مانند هنری كیسینجر درسطح خارجی و دلالان سیاسی طاغوت درسطح داخلی ، می توانند اسنادی در تعریف و تبیین این ذات استكبار باشد.به طوركلی ، ادبیات مربوط به استكباردر حال فزونی است و این فرصتی است برای دانشجویان و علاقمندان به درك و فهم روابط معاصربین اللملی .

در چند هفتۀ اخیردرآمریكا ، كتابی به قلم پطروس غالی دیپلمات مصری و دبیر كل سابق سازمان ملل درمورد روابط آمریكا با این سازمان بین اللملی منتشر شده است . محتوای این كتاب بیشتر در مورد حمایت اولیۀ آمریكا از انتخاب این دیوان سالار مصری به بزرگترین منصب سازمان ملل در سال 1991 و سپس مخالفت واشنگتن برای انتخاب مجدد او در سال 1996 به این سمت است توضیح اینكه « غالی»، تحصیلات خود را در دانشگاههای مصر و پاریس به اتمام رسانده و سالها درامور سیاسی ، اقتصادی و حقوقی آن كشور فعالیت داشته است . «غالی»از طرف واشنگتن و قاهره و بنا به توصیۀ حسنی مبارك رییس جمهور مصر و موافقت جرج بوش رییس جمهور وقت آمریكا ، نامزد دبیر كل این سازمان بزرگ بین المللی شد .

غالی كه یك دیپلمات دوستدارآمریكاست ، در شرایطی به دبیر كلی این سازمان جهانی انتخاب می شود كه احساسات ضدآمریكایی وضد غربی بر اثر جنگ خلیج فارس شعله ور شده و آمریكایی ها امیدوارند كه با انتصاب او در این سمت ، با یك تیر چند نشان بزنند.غالی گرچه مسلمان نیست اما انتخاب او ، وجهۀ بیشتری به مصركه متفق اصلی آمریكا در خاورمیانه است می دهد .

سازمان ملل تحت دبیركلی غالی،كاملاًدر سلطۀ آمریكایی ها بود و اشغال كشورهای هائیتی ، پاناما و سومالی ، توسط آمریكا وكشتار و نسل كشی مسلمانان در چچن و بوسنی – هرزگوین زیر پنجۀ صربها وكِرِواتها، در دورۀ اول دبیركلی اوصورت گرفت.واشنگتن علیرغم استفادۀ نامشروع از سازمان ملل از پرداخت بدهی های خود به این سازمان جهانی خودداری می كندوكنـگرۀ آمریكا كه مسئـول تنظیم بودجۀ آمریكاست ازتصویـب لوایح مربوط به پرداخت این بـدهی ها سرپیـچی می كند.

ولی طبق اظهارات غالی در این كتاب ، در آستانۀ انتخاب مجدد به دبیر كلی سازمان ملل، او مرتكب یك اشتباه بزرگ می شود،گناهی كه ازطرف آمریكا به عنوان سرایدار سازمان ملل در نیویورك ، قابل عفو نبود . در ژانویۀ 1996، غالی در یك سخرانی در دانشگاه آْكسفورد ازضرورت استقلال بیشتر این گونه سازمانهای بین المللی از فشار قـدرتهای بزرگ صحبت می كند و از اینكه در غیبت چنیـن استقلال سازمانی و تصمیم گیری ، مشروعیت سازمان ملل مورد تهدید قـرار می گیرد سخن می گوید . طبق نوشته های غالی در این كتاب ، چند هفتۀ بعد سایروس ونس وزیر خارجۀ پیشین آمریكا و همراهش دیوید هامبورگ رییس بنیاد كارنگی در ملاقاتی كه با غالی دارند یادداشتی رابرای او قرائت می كند .دراین یادداشت كوتاه نوشته شده است : «دولت آمریكا تصمیم گرفته است كه با انتخاب مجدد شما ( به دبیـر كلی سازمان ملل) مخالفت كند» غالـی ازونـس می پرسد ، علت مخالفت واشنگتن چیست ؟ ونس جواب می دهد كه به دستور وارن كریستوفر وزیر خارجۀ وقت آمریكا و كاخ سفید ، اجازه ندارد در این باره صحبت كند .

مطابق اساسنامۀ سازمان ملل،آمریكا درانتخاب دبیركل این سازمان جهانی حق وتو داردو واشنگتن تنهارأی مخالف علیه انتخاب مجددغالی را به صندوق می اندازد و بدین ترتیب ریاست سازمان ملل ازغالی به كوفی عنان كه مورد اعتماد آمریكایی هاست ،سپرده می شود.قبل از آنكه دبیر كل جدید سازمان ملل رسماً انتخاب شود،مطبوعات آمریكا با نوشتن سرمقاله های متعدد از او خداحافظی می كنند و جیمز روبین سخنگوی وزارت خارجۀ آمریكا اظهار می دارد « سازمان ملل فقط كاری را می تواند انجام دهد كه آمریكا اجازۀ آن را صادر كرده باشد .

كتاب غالی سندجالبی ازاستكبار جهانی ونمونۀ بارزی ازدیكتاتوری و ماهیت « ضد دمكراسی»نظام جهانی و روابط بین دولتهاست . این نظام استكباری حتی به پرورش یافته های خود نیز رحـم نمی كند وهمان طوری كه غالی درخاتمۀ كتاب خودذكر می كند «آمریكا در همه جا از دمكراسی صحبت میكند ولی در سازمانهای بین المللی آن را رد می كند » تعجب آورنیست كه در سراسر منشور و اسانامۀ سازمان ملل لغتی به نام دمكراسی وجود ندارد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت نوجوانی:پاورپوینت نوجوانی,نوجوانی,بلوغ,تغییر و تحولات دوره نوجوانی,تغییر و تحولات دوره بلوغ,تغییرات دوره نوجوانی,تغییرات دوره بلوغ

پاورپوینت بررسی حشره شناسی كشاورزی:حشره شناسی كشاورزی,پاورپوینت حشره شناسی ,بررسی حشره شناسی ,پاورپوینت حشره شناسی كشاورزی,تحقیق حشره شناسی كشاورزی,مقاله حشره شناسی ,حشره شناسی ,دانلود پاورپوینت حشره شناسی ,حشره,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت زندگینامه و آثار حیدر قلی خان غیایی شاملو:پاورپوینت زندگینامه حیدر قلی خان غیایی شاملو,پاورپوینت آثار حیدر قلی خان غیایی شاملو,پاورپوینت حیدر قلی خان غیایی شاملو,پاورپوینت زندگینامه و آثارحیدر قلی خان غیایی شاملو,پاورپوینت بیوگرافی حیدر قلی خان غیایی شاملو,پاورپوینت زندگینامه غیایی شاملو,پاورپوینت آثار غیایی شاملو,پاورپوینت غیایی شاملو,پاورپوینت زندگینامه و آثارغیایی شاملو

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی:افسردگی دانشجویان خوابگاهی,افسردگی دانشجویان غیرخوابگاهی,تأثیر افسردگی بر پیشرفت تحصیلی,تأثیر افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرخوابگاهی,تأثیر افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان خوابگاهی,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

مبانی و پیشینه نظری بزه، بزهکار، بزهکاری:بزه، بزهکار، بزهکاری,مبانی و پیشینه نظری بزه، بزهکار، بزهکاری,مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری,پیشینه نظری بزه، بزهکار، بزهکاری

پاورپوینت برنامه ریزی برای اوقات فراغت:درس چهارده مطالعات اجتماعی ششم ,درس برنامه ریزی برای اوقات فراغت ,پاورپوینت درس 14 مطالعات ششم ,سئوالات متن درس 14 مطالعات ششم ,فایل کلاس هوشمند مطالعات اجتماعی

پاورپوینت قانون کار:دانلود پاورپوینت قانون کار,قانون کار,پاورپوینت آشنایی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران,قراردادها و پیمان ها,بررسی قانون کار,پاورپوینت آشنایی با قانون کار ,آشنایی با قانون کار ,پاورپوینت قانون کار

پاوپوینت گیاهان زینتی:پاوپوینت گیاهان زینتی,گیاهان زینتی,دانلود پاوپوینت گیاهان زینتی,دانلود,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست:پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست,دانلود پاورپوینت آگاهی طبقاتی چیست,پاورپوینت رایگان آگاهی طبقاتی چیست,پاورپوینت تعریف آگاهی طبقاتی,پاورپوینت مفهوم آگاهی طبقاتی,پاورپوینت آشنایی با آگاهی طبقاتی,دانلود آگاهی طبقاتی چیست,آگاهی طبقاتی چیست,پروژه آگاهی طبقاتی چیست,تحقیق آگاهی طبقاتی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف آگاهی طبقاتی,دانلود پاورپوینت مفهوم آگاهی طبقاتی,دانلود پاورپوینت آشنایی با آگاهی طبقاتی,

پاورپوینت پروژه شناخت فضا:پاورپوینت پروژه شناخت فضا,پاورپوینت ,پروژه شناخت فضا,شناخت فضا