خرید و دانلود استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی می باشد.
کلمات کلیدی:استكبار جهانی,سفسطه دمكراسی,دمكراسی,استكبار,بررسی سفسطه دمكراسی,تحقیق دمكراسی,مقاله استكبار جهانی,تحقیق بررسی استكبار جهانی,علوم اجتماعی,استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی,دانلود مقاله بررسی استكبار جهانی و سفسطه دمكراسی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیقیكی ازتناقض های دنیای ما این است كه همه از دمكراسی ملی خود صحبت می كنند وكسی نیست كه ازدمكراسی بین دولتها و ملتها سخن بگوید .اگر هر عضو خانواده ای از دمكراسی نوع خود صحبت كند بدون اینكه دمكراسی در بین آن خانواده وجود داشته باشد سرنوشت چنین خانواده ای چه خواهد بود ؟ در جامعۀ بشری نیز اگر به فرض ،درهمۀ ملتها دمكراسی مود علاقه خود را پیاده كنند ولی میان خود دمكراسی نداشته باشند ،چنان نظام جهانی چیزی جزیك سیستم ستم گرانه و عقب مانده نخواهد بود .

امروز دمكراسی به عنوان مردم سالاری ، در خود جوامع غرب رو به انحطاط است و در سطح بین المللی ، دمكراسی و برابری در مقابل قانون وجود ندارد .«نظام جهانی و رابطۀ بین اللملی » با همۀ سازمانهای خودكه از پایان جنگ جهانی دوم به وجود آمده،به طور كلی یك سیستم«پدر سالاری» به معنی دیكتاتوری و زورگوئی آن است و نه یك سیستم دمكراسی به معنی مشاركت ،آزادی و مردم سالاری.

چطورمی توان درسطح ملی از « دمكراسی » غرب به عنوان مردم سالاری صحبت كرد ، وقتی كه رابطۀ بین دولتها براساس نابرابری پایه گذاری شده است ونفاق ،تفرقه ، آشوب و تهمت و شخصیت كشی تحت لوای دمكراسی دردستورروزمسكبران قراردارد.قرآن كریم می فرماید:استكبار از صفات شیطان ( سورۀ بقره ، آیۀ 34) ، از صفات كفار ( سورۀ جاثیه ، آیه 31 ) و از صفات قوم گرائی و وسعت طلبی یهود ( سورۀ بقره ، آیۀ 87 ) است و دانشجویان علوم سیاسی و اجتماعی امروز ، وجود این صفات را به خوبی می توانند در آثار متفكران سیاسی غرب مانند ماكیاولی و هابس ملاحظه كنند و خصایص مربوط به آنها را در ادبیات معاصر مربوط به صهیونیسم مشاهده كنند .خاطرات بازیگران سیاسی دورۀ ما،مانند هنری كیسینجر درسطح خارجی و دلالان سیاسی طاغوت درسطح داخلی ، می توانند اسنادی در تعریف و تبیین این ذات استكبار باشد.به طوركلی ، ادبیات مربوط به استكباردر حال فزونی است و این فرصتی است برای دانشجویان و علاقمندان به درك و فهم روابط معاصربین اللملی .

در چند هفتۀ اخیردرآمریكا ، كتابی به قلم پطروس غالی دیپلمات مصری و دبیر كل سابق سازمان ملل درمورد روابط آمریكا با این سازمان بین اللملی منتشر شده است . محتوای این كتاب بیشتر در مورد حمایت اولیۀ آمریكا از انتخاب این دیوان سالار مصری به بزرگترین منصب سازمان ملل در سال 1991 و سپس مخالفت واشنگتن برای انتخاب مجدد او در سال 1996 به این سمت است توضیح اینكه « غالی»، تحصیلات خود را در دانشگاههای مصر و پاریس به اتمام رسانده و سالها درامور سیاسی ، اقتصادی و حقوقی آن كشور فعالیت داشته است . «غالی»از طرف واشنگتن و قاهره و بنا به توصیۀ حسنی مبارك رییس جمهور مصر و موافقت جرج بوش رییس جمهور وقت آمریكا ، نامزد دبیر كل این سازمان بزرگ بین المللی شد .

غالی كه یك دیپلمات دوستدارآمریكاست ، در شرایطی به دبیر كلی این سازمان جهانی انتخاب می شود كه احساسات ضدآمریكایی وضد غربی بر اثر جنگ خلیج فارس شعله ور شده و آمریكایی ها امیدوارند كه با انتصاب او در این سمت ، با یك تیر چند نشان بزنند.غالی گرچه مسلمان نیست اما انتخاب او ، وجهۀ بیشتری به مصركه متفق اصلی آمریكا در خاورمیانه است می دهد .

سازمان ملل تحت دبیركلی غالی،كاملاًدر سلطۀ آمریكایی ها بود و اشغال كشورهای هائیتی ، پاناما و سومالی ، توسط آمریكا وكشتار و نسل كشی مسلمانان در چچن و بوسنی – هرزگوین زیر پنجۀ صربها وكِرِواتها، در دورۀ اول دبیركلی اوصورت گرفت.واشنگتن علیرغم استفادۀ نامشروع از سازمان ملل از پرداخت بدهی های خود به این سازمان جهانی خودداری می كندوكنـگرۀ آمریكا كه مسئـول تنظیم بودجۀ آمریكاست ازتصویـب لوایح مربوط به پرداخت این بـدهی ها سرپیـچی می كند.

ولی طبق اظهارات غالی در این كتاب ، در آستانۀ انتخاب مجدد به دبیر كلی سازمان ملل، او مرتكب یك اشتباه بزرگ می شود،گناهی كه ازطرف آمریكا به عنوان سرایدار سازمان ملل در نیویورك ، قابل عفو نبود . در ژانویۀ 1996، غالی در یك سخرانی در دانشگاه آْكسفورد ازضرورت استقلال بیشتر این گونه سازمانهای بین المللی از فشار قـدرتهای بزرگ صحبت می كند و از اینكه در غیبت چنیـن استقلال سازمانی و تصمیم گیری ، مشروعیت سازمان ملل مورد تهدید قـرار می گیرد سخن می گوید . طبق نوشته های غالی در این كتاب ، چند هفتۀ بعد سایروس ونس وزیر خارجۀ پیشین آمریكا و همراهش دیوید هامبورگ رییس بنیاد كارنگی در ملاقاتی كه با غالی دارند یادداشتی رابرای او قرائت می كند .دراین یادداشت كوتاه نوشته شده است : «دولت آمریكا تصمیم گرفته است كه با انتخاب مجدد شما ( به دبیـر كلی سازمان ملل) مخالفت كند» غالـی ازونـس می پرسد ، علت مخالفت واشنگتن چیست ؟ ونس جواب می دهد كه به دستور وارن كریستوفر وزیر خارجۀ وقت آمریكا و كاخ سفید ، اجازه ندارد در این باره صحبت كند .

مطابق اساسنامۀ سازمان ملل،آمریكا درانتخاب دبیركل این سازمان جهانی حق وتو داردو واشنگتن تنهارأی مخالف علیه انتخاب مجددغالی را به صندوق می اندازد و بدین ترتیب ریاست سازمان ملل ازغالی به كوفی عنان كه مورد اعتماد آمریكایی هاست ،سپرده می شود.قبل از آنكه دبیر كل جدید سازمان ملل رسماً انتخاب شود،مطبوعات آمریكا با نوشتن سرمقاله های متعدد از او خداحافظی می كنند و جیمز روبین سخنگوی وزارت خارجۀ آمریكا اظهار می دارد « سازمان ملل فقط كاری را می تواند انجام دهد كه آمریكا اجازۀ آن را صادر كرده باشد .

كتاب غالی سندجالبی ازاستكبار جهانی ونمونۀ بارزی ازدیكتاتوری و ماهیت « ضد دمكراسی»نظام جهانی و روابط بین دولتهاست . این نظام استكباری حتی به پرورش یافته های خود نیز رحـم نمی كند وهمان طوری كه غالی درخاتمۀ كتاب خودذكر می كند «آمریكا در همه جا از دمكراسی صحبت میكند ولی در سازمانهای بین المللی آن را رد می كند » تعجب آورنیست كه در سراسر منشور و اسانامۀ سازمان ملل لغتی به نام دمكراسی وجود ندارد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر:اضطراب اجتماعی ,نگرش های ناکارآمد, مهارت های ارتباطی , دانشجو

پاورپوینت آشنایی با مبانی نظری طراحی شهری:پاورپوینت آشنایی با مبانی نظری طراحی شهری,دانلود خلاصه کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری دکتر پاکزاد,مبانی نظری طراحی شهری,دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی نظری طراحی شهری دکتر پاکزاد,پاورپوینت مبانی نظری طراحی شهری,خلاصه کتاب مبانی نظری شهر

پاورپوینت ضوابط طراحی برای معلولین:دانلودپاورپوینت ضوابط طراحی برای معلولین,ضوابط طراحی برای معلولین,الزامات ساختمانی جهت استفاده معلولین و سالمندان وناتوانان جسمی و حرکتی ,مبحث4 مقررات ملی ساختمان ,پاورپوینت ضوابط طراحی برای معلولین,پاورپوینت الزامات ساختمانی جهت استفاده معلولین

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 2:سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی2,مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی2,جزوه سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 2,تخقیق سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی2,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana:پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana, دانلود پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana, پاورپوینت رایگان کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana,دانلود رایگان پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana,پاورپوینت پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana,دانلود پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور – Lobesia botrana, پاورپو

پاورپوینت آشنایی با معماری بیزانس (روم شرقی ):پاورپوینت آشنایی با معماری بیزانس ( روم شرقی ),معماری بیزانس ( روم شرقی ),پاورپوینت معماری بیزانس,تحقیق معماری بیزانس,مقاله معماری بیزانس,نقاشی بیزانسی,پیشینه تاریخی,هنر معماری در روم شرقی ,پلان باسیلیکایی,پلانهای مرکزی,کلیسای ایاصوفیه,معماری دوره ی بیزانسی پسین,نمونه هایی از نحوه مسقف کردن بناهای بیزانس,

بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك:وضعیت اقلیمی, شهرستان قوچان ,ایستگاه سینوپتیك,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت برج های دوقلوی سپهر پردیس المپیک:دانلود پاورپوینت برج های دوقلوی سپهر پردیس المپیک,برج های دوقلوی سپهر پردیس المپیک,بررسی و تحلیل برج های دوقلوی سپهر پردیس المپیک,پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی سپهر ,برج های دوقلوی سپهر ,پروژه برج,پاورپوینت برج های دوقلوی سپهر پردیس المپیک

خزندگان:پاورپوینت خزندگان,دانلود پاورپوینت خزندگان,خرید پاورپوینت خزندگان,دانلود و خرید پاورپوینت خزندگان,خزندگان

پاورپوینت تحلیل تکنیکال چیست:پاورپوینت تحلیل تکنیکال چیست,دانلود پاورپوینت تحلیل تکنیکال چیست,پاورپوینت رایگان تحلیل تکنیکال چیست,پاورپوینت تحلیل تکنیکی چیست,پاورپوینت تحلیل تکنیکال یا فنی,پاورپوینت مفهوم تحلیل تکنیکال,پاورپوینت تعریف تحلیل تکنیکال,دانلود تحلیل تکنیکال چیست,تحلیل تکنیکال چیست,تحقیق تحلیل تکنیکال چیست,پروژه تحلیل تکنیکال چیست,دانلود پاورپوینت تحلیل