خرید و دانلود پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر می باشد.
کلمات کلیدی:پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر , دانلود پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر , پاورپوینت رایگان معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر,دانلود رایگان پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر ,پاورپوینت پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر ,دانلود پاورپوینت معماری مدل گردان MDA رشته کامپیوتر , پاورپوینت معماری مدفهرست :

معماری مدل گردان MDA چیست؟

هدف این گزارش سمینار چه هست و چه نیست؟

ماموریت OMG و نقش معماری MDA در این ماموریت

چگونه معماری MDA استانداردهای مختلف را یکپارچه می کند؟

معرفی معماری MDA

مفاهیم بنیادی MDA

سیستم System

مدل Model

معماری Architecture

دیدگاه View point

دید View

سکو Platform

برنامه کاربردی Application

مدل مستقل از محاسبه Computation Independent Model

مدل مستقل از سکو Platform Independent Model

مدل خاص سکو Platfform Specific Model

مدل سکو Platform Model

تغییر شکل مدل Model Transformation

سرویس های فراگیر Implementation

————-
چکیده ای از مقدمه آغازین ” ‎ ” بدین شرح است:

صنعت نرم افزار همواره به دنبال راه هایی برای بهبود فرآیند توسعه نرم افزار و همچنین افزایش کیفیت وماندگاری نرم افزارهای تولید شده است. شیءگرایی، توسعه مبتنی بر مدل، الگوها، و زیرساختهای محاسبات توزیع شده نمونه هایی از تلاشهای انجام شده در رسیدن به این هدف است.

معماری مدل گردان MDA میتواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. این روش یک حرکت افراطی و خشک برای بهبود توسعه نرم افزار نیست، بلکه یک گام تکاملی است که گرایشهای مختلف بهبود توسعه نرم افزار را با هم متحد میکند. MDA سایر تلاشها انجام گرفته را زیر سوال نمیبرد و آنها را نقض نمیکند، بلکه هم راستا و هماهنگ با آنها سعی میکند صنعت نرم افزار را ارتقابخشد.

MDA سعی میکند از زبانهای مدلسازی نه تنها به عنوان زبان طراحی بلکه به عنوان زبان برنامه سازی نیز استفاده کند. برنامه سازی با استفاده از زبانهای مدلسازی میتواند باعث افزایش کیفیت، سودمندی و مانداری نرم افزار شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی نمایانگر كاركرد محله باغ فیض:پاورپوینت بررسی و تحلیل نمایانگر كاركرد محله باغ فیض,نمایانگر كاركرد محله باغ فیض,پاورپوینت نمایانگر كاركرد محله باغ فیض,محله باغ فیض,پاورپوینت آشنایی با نمایانگر كاركرد محله باغ فیض,نمایانگر كاركرد در شهرسازی,تحلیل نمایانگر كاركرد محله باغ فیض

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران:دانلود پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران,طراحی غیر فعال ,غیر فعال خورشیدی,پایدار,

پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی کارکنان در کنترل و انجام وظائف:پیشینه ومبانی نظری توانمندسازی کارکنان در کنترل و انجام وظائف ,مبانی نظری توانمندسازی کارکنان در کنترل و انجام وظائف ,پیشینه نظری توانمندسازی کارکنان در کنترل و انجام وظائف ,پیشینه ومبانی نظری, توانمندسازی کارکنان در کنترل و انجام وظائف

پاورپوینت اوراق قرضه چیست:پاورپوینت اوراق قرضه چیست,دانلود پاورپوینت اوراق قرضه چیست,پاورپوینت رایگان اوراق قرضه چیست,پاورپوینت اوراق قرضه‌ دولتی,پاورپوینت اوراق قرضه‌ شهرداری,پاورپوینت اوراق قرضه‌ شرکتی,پاورپوینت مفهوم اوراق قرضه,پاورپوینت تعریف اوراق قرضه,دانلود اوراق قرضه چیست,اوراق قرضه چیست,تحقیق اوراق قرضه چیست,پروژه اوراق قرضه چیست,دانلود پاورپوینت اوراق

پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی:دانلود پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی,پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN),تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی,پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی,پاورپوینت تبدیل توصیف UML مع

آشنائی با روتر:آشنائی با روتر,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج:دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج

بررسی رابطه ی بین نگرش و ارزش مشتری و انتخاب برند موبایل:پایان نامه بررسی رابطه ی بین نگرش و ارزش مشتری و انتخاب برند موبایل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت الگوهای وراثت ژنتیکی:پاورپوینت الگوهای وراثت ژنتیکی,دانلود پاورپوینت الگوهای وراثت ژنتیکی,دانلود الگوهای وراثت ژنتیکی,الگوهای وراثت ژنتیکی,روانشناسی رشد,پاورپوینت روانشناسی رشد,دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد,تحقیق الگوهای وراثت ژنتیکی,دانلود تحقیق الگوهای وراثت ژنتیکی,پروژه الگوهای وراثت ژنتیکی,دانلود پروژه الگوهای وراثت ژنتیکی,روانشناسی,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار:پاورپوینت ,بازاریابی و, مدیریت بازار,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود تحقیق دانش آمکوزی